18/2019- CIRCULAR DE NADAL 2019

EDITORIAL Arribant a final d’any (com és habitual, d’una manera atropellada i quasi sense donar-nos-en compte, algú hauria d’estudiar si realment el desembre es un mes de 31 dies de 24 hores…) és moment de fer balanç i avaluació del que ens ha passat… PLANIFICA LA DECLARACIÓ DE L’IRPF DEL 2019 Abans no acabi l’any…

17/2019- Autònoms 2019: canvi base o quota

Circular informativa 17/19 · 12 de desembre de 2019 Autònoms 2019: canvi base o quota La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici. La sol·licitud formulada…

16/2019- PRESENTACIÓ IMPOSTOS 3r TRIMESTRE 2019

Circular informativa 16/19 · 2 d’octubre de 2019 RECORDATORI: PRESENTACIÓ IMPOSTOS 3r TRIMESTRE 2019 Pel que fa a la presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al 3r trimestre del 2019, us recordem que el dia 21 d’octubre és l’últim dia per presentar els impostos següents: Retencions i ingressos a compte de rendiments de treball, activitats…

12/2019- SOL·LICITUD DE DIES PER A NO REBRE NOTIFICACIONS A L’ADREÇA ELECTRÒNICA

Circular informativa 12/19 · 2 de juliol de 2019 SOL·LICITUD DE DIES EN QUE L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT) NO PODRÀ POSAR NOTIFICACIONS A L’ADREÇA ELECTRÒNICA DELS CONTRIBUENTS Com cada any, us recordem que tots els obligats tributaris que estan inclosos, amb caràcter obligat o voluntari, en el sistema d’adreça electrònica habilitada per rebre notificacions…