5/2020- IMPOST SOBRE EL VALOT AFEGIT

Circular 5/20 · 24 de febrer de 2020 IMPOST SOBRE EL VALOT AFEGIT Operacions intracomunitàries El passat dia 1 de gener van entrar en vigor, a nivell comunitari, un conjunt de novetats importants amb la finalitat d’establir un sistema definitiu d’IVA en les operacions intracomunitàries (Directiva UE 2018/1910). Les modificacions es refereixen a l’exempció intracomunitària…