Circular de Nadal 2023

EDITORIAL Com s’acostuma a fer en aquestes dates, mirem enrere i intentem veure què és el que ha passat en aquest darrer any. La intenció es doble, per una banda fer un diagnòstic de les nostres actuacions i per altra banda mirar de treure conclusions que puguin millorar la nostra manera de fer, viure i…

20/2023- NADALA

Circular 20/23 · desembre del 2023 NADALA Cada any per Nadal, de 1948 a 1858, el poeta JV Foix va enviar als seus amics una nadala, que va recollir el 1960 en un llibre, Onze nadals i un Cap d’Any. Cada un d’aquests poemes, en la seva edició original, anava il·lustrat per un pintor. Va…

19/2023- CLAUS PER REBAIXAR L’IMPACTE FISCAL DE L’IMPOST DE SOCIETATS 2023

Circular 19/23 · desembre del 2023 CLAUS PER REBAIXAR L’IMPACTE FISCAL DE L’IMPOST DE SOCIETATS 2023 Amb el tancament de l’exercici s’obre una oportunitat clau per prendre decisions que suposin un estalvi en l’impost de societats. Tot seguit, comentem alguns aspectes que cal recordar: ÍNDEX CLAUS PER REBAIXAR L’IMPACTE FISCAL DE L’IMPOST DE SOCIETATS 2022 1.…

17/2023- Editorial de Nadal 2023

Circular- Editorial -17/23 EDITORIAL DE NADAL – desembre de 2023 Com s’acostuma a fer en aquestes dates, mirem enrere i intentem veure què és el que ha passat en aquest darrer any. La intenció es doble, per una banda fer un diagnòstic de les nostres actuacions i per altra banda mirar de treure conclusions que…

15/2023- INFORMACIÓ PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA L’ASSETJAMENT

Circular 15/23 · 19 de setembre del 2023 INFORMACIÓ PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA L’ASSETJAMENT La Llei 3/2001 per a la igualtat efectiva de dones i homes obliga les empreses a disposar del PROTOCOL D’ACTUACIÓ per prevenir i actuar davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit laboral. El protocol d’actuació té l’objectiu de sensibilitzar…

13/2023- SOL·LICITUD DE DIES DE CORTESIA A L’AEAT

Circular 13/23 · 26 de juny del 2023 (dies en què l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) no podrà posar notificacions a l’adreça electrònica dels contribuents) Com cada any, us recordem que tots els obligats tributaris que estan inclosos, amb caràcter obligat o voluntari, en el sistema d’adreça electrònica habilitada per rebre notificacions electròniques de l’AEAT, poden…