16/2021- Canvi quota autònoms

Circular 16/21 · 1 de desembre del 2021 Canvi quota autònoms La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici. La sol·licitud formulada entre l’1 de gener…

15/2021- PRESENTACIÓ IMPOSTOS 3r TRIMESTRE 2021

Circular 15/21 · 5 d’octubre del 2021 PRESENTACIÓ IMPOSTOS 3r TRIMESTRE 2021 Pel que fa a la presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al 3r trimestre del 2021, us recordem que el dia 20 d’octubre és l’últim dia per presentar els impostos següents: Retencions i ingressos a compte de rendiments de treball, activitats econòmiques i…

9/2021- SOL·LICITUD DE DIES EN QUE L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT) NO PODRÀ POSAR NOTIFICACIONS A L’ADREÇA ELECTRÒNICA DELS CONTRIBUENTS

Circular 9/21 · 30 de juny del 2021 SOL·LICITUD DE DIES EN QUE L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT) NO PODRÀ POSAR NOTIFICACIONS A L’ADREÇA ELECTRÒNICA DELS CONTRIBUENTS Com cada any, us recordem que tots els obligats tributaris que estan inclosos, amb caràcter obligat o voluntari, en el sistema d’adreça electrònica habilitada per rebre notificacions electròniques…

8/2021- NOU IVA COMERÇ ELECTRÒNIC

Circular 8/21 · 29 de juny del 2021 NOU IVA COMERÇ ELECTRÒNIC Finalment el proper 1 de juliol de 2021 entraran en vigor les regles de l’IVA que regularan el comerç electrònic respecte a les vendes a distància i certs lliuraments nacionals de béns o serveis a consumidors finals situats en altres Estats membres de…