15/2023- INFORMACIÓ PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA L’ASSETJAMENT

Circular 15/23 · 19 de setembre del 2023 INFORMACIÓ PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA L’ASSETJAMENT La Llei 3/2001 per a la igualtat efectiva de dones i homes obliga les empreses a disposar del PROTOCOL D’ACTUACIÓ per prevenir i actuar davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit laboral. El protocol d’actuació té l’objectiu de sensibilitzar…

13/2023- SOL·LICITUD DE DIES DE CORTESIA A L’AEAT

Circular 13/23 · 26 de juny del 2023 (dies en què l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) no podrà posar notificacions a l’adreça electrònica dels contribuents) Com cada any, us recordem que tots els obligats tributaris que estan inclosos, amb caràcter obligat o voluntari, en el sistema d’adreça electrònica habilitada per rebre notificacions electròniques de l’AEAT, poden…

13/2023- SOL·LICITUD DE DIES DE CORTESIA A L’AEAT

Circular 13/23 · 26 de juny del 2023 (dies en què l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) no podrà posar notificacions a l’adreça electrònica dels contribuents) Com cada any, us recordem que tots els obligats tributaris que estan inclosos, amb caràcter obligat o voluntari, en el sistema d’adreça electrònica habilitada per rebre notificacions electròniques de l’AEAT, poden…

11/2023- Participació dels treballadors i treballadores en les eleccions locals

Circular 11/23 · 11 de maig del 2023 Participació dels treballadors i treballadores en les eleccions locals ORDRE EMT/111/2023, de 9 de maig, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors i treballadores en les eleccions locals i al Consell General d’Aran del dia 28 de maig de 2023. Catalunya. DOGC 11-05-2023 Article 1. Permís per als treballadors i treballadores la…

9/2023- NOVETATS PER A L’ANY 2023

Article de fons Modificació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, introduïdes per la Llei 18/2022, de 28…

8/2023- RECORDATORI PRESENTACIÓ IMPOSTOS 1r TRIMESTRE DEL 2023

Circular 8/23 · 5 d’abril del 2023 RECORDATORI PRESENTACIÓ IMPOSTOS 1r TRIMESTRE DEL 2023 Pel que fa a la presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al 1r trimestre del 2023, us recordem que el dia 20 d’abril és l’últim dia per presentar els impostos següents: Retencions i ingressos a compte de rendiments de treball, activitats econòmiques i…