20/2018 – RECLAMACIÓ PRESTACIONS MATERNITAT

Circular informativa 20/18 · 15 d’octubre del 2018 INFORMATIVA: RECLAMACIÓ PRESTACIONS MATERNITAT El Tribunal Suprem ha declarat que les prestacions rebudes per maternitat estan exemptes de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Això permet que les persones beneficiàries puguin sol·licitar la devolució dels imports tributats. El Tribunal considera que aquestes prestacions, rebudes de…

18/2018 – INCORPORACIÓ AUTÒNOMS SISTEMA RED

Circular informativa 18/18 · 19 de setembre del 2018 INCORPORACIÓ AUTÒNOMS SISTEMA RED Us recordem que a partir del dia 1 d’octubre els treballadors autònoms hauran de realitzar els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions. La via electrònica es realitza a través del certificat digital obtingut a nom de…

15/2018- FESTES LABORALS PEL 2019

Circular informativa 15/18 · 7 d’Agost del 2018 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER A L’ANY 2019   Recentment s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre TSF/134/2018, de 2 d’agost, amb la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2019 a Catalunya. Seran…

14/2018 – NOVETATS LABORALS PER A L’ANY 2018

Circular informativa 14/18 · 27 de juliol del 2018 PRINCIPALS NOVETATS LABORALS INCLOSES EN LA LLEI 6/2018 DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2018 Tot seguit us fem arribar les principals novetats laborals incloses en la Llei 6/2018, dels pressupostos generals de l’Estat (PGE) per a l’any 2018, són: La durada del permís…

12/2018 – SOL·LICITUD DE DIES SENSE NOTIFICACIONS A L’ADREÇA ELECTRÒNICA

Circular informativa 12/18 · 3 de juliol del 2018 SOL·LICITUD DE DIES EN QUE L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT) NO PODRÀ POSAR NOTIFICACIONS A L’ADREÇA ELECTRÒNICA DELS CONTRIBUENTS Com cada any, us recordem que tots els obligats tributaris que estan inclosos, amb caràcter obligat o voluntari, en el sistema d’adreça electrònica habilitada per rebre notificacions…