14/2017 – SOL·LICITUD DELS DIES SENSE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Circular informativa 14/17 · 19 de juliol del 2017 SOL·LICITUD DE DIES EN QUE L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT) NO PODRÀ POSAR NOTIFICACIONS A L’ADREÇA ELECTRÒNICA DELS CONTRIBUENTS Com cada any, us recordem que tots els obligats tributaris que estan inclosos, amb caràcter obligat o voluntari, en el sistema d’adreça electrònica habilitada per rebre notificacions…

12/2017 · IMPOSTOS 2n TRIMESTRE

Circular informativa 12/17 · 7 de juliol del 2017 RECORDATORI PRESENTACIÓ IMPOSTOS 2n TRIMESTRE DEL 2017 Benvolguts, Pel que fa a la presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al 2n trimestre del 2017, us recordem que el dia 20 de juliol és l’últim dia per presentar els impostos següents: Retencions i ingressos a compte de…

11/2017 · FESTES LABORALS PER AL 2018

Circular informativa 11/17 · 16 de juny del 2017 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER A L’ANY 2018   El passat 31 de maig es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals…

10/2017- REGISTRE IVA PER SEU ELECTRÒNICA

Circular informativa 10/17 · 31 de maig del 2017 LLIBRES REGISTRE DE L’IVA A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE LA AEAT SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII)   El Reial decret 596/2016 que modifica el Reglament de l’IVA estableix un nou sistema de gestió dels llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de…

9/2017- RENDA I PATRIMONI

Circular informativa 9/17 · 24 d’abril del 2017 DECLARACIÓ DE LA RENDA I IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 2016   El període de presentació de la declaració anual de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l’impost sobre el patrimoni acabarà el dia 30 de juny. Tot seguit trobareu els límits i…

8/2017- Novetats 2017

EDITORIAL Tal com fem cada principi d’any, us fem arribar el nostre quadern de novetats fiscals, comptables, mercantils i laborals. La profusa i contínua promulgació de normativa nova fa que no puguem baixar la guàrdia en cap moment. El cas és que esdevé fins i tot complicat complir amb tota la normativa existent. Val la…

7/2017- IMPOSTOS 1r TRIMESTRE DEL 2017

Circular informativa 7/17 · 4 d’abril del 2017 RECORDATORI PRESENTACIÓ IMPOSTOS 1r TRIMESTRE DEL 2017   Pel que fa a la presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al 1r trimestre del 2017, us recordem que el dia 20 d’abril és l’últim dia per presentar els impostos següents: Retencions i ingressos a compte de rendiments de…

6/2017- BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER

Circular informativa 6/17 · 22 de febrer de 2017 DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER: MODEL 720 Us recordem que el termini de presentació de la declaració de béns i drets situats a l’estranger, model 720, finalitza el dia 31 de març. És obligatori fer la seva presentació a través d’internet. A…