13/2020- Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors per compte pròpi o autònoms

Circular 13/20 · 30 de març de 2020 Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors per compte pròpi o autònoms Amb motiu de la publicació del RD llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, s’ha creat una prestació extraordinària por…

Llegir més

12/2020- NOU PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE OBLIGATORI

Circular 12/20 · 30 de març de 2020 per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials per reduir la mobilitat pel COVID-19 – RD-llei 10/2020 BOE 29-03-2020 Permís retribuït: Les persones treballadores per compte aliè que es trobin dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret-llei gaudiran d’un permís retribuït recuperable,…

Llegir més

11/2020- RECORDATORI PRESENTACIÓ IMPOSTOS 1r TRIMESTRE DEL 2020

Circular 11/20 · 25 de març de 2020 RECORDATORI PRESENTACIÓ IMPOSTOS 1r TRIMESTRE DEL 2020 Benvolgut, benvolguda, Pel que fa a la presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al 1r trimestre del 2020, us recordem que el dia 20 d’abril és l’últim dia per presentar els impostos següents: Retencions i ingressos a compte de rendiments…

Llegir més

10/2020- QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN L’ÀMBIT FISCAL, COMPTABLE I MERCANTIL – COVID19

Circular 10/20 · 25 de març de 2020 RESUM DE LES PRINCIPALS QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN L’ÀMBIT FISCAL, COMPTABLE I MERCANTIL – COVID19 MESURES FISCALS I TRIBUTÀRIES 1. Ajornament de pagament d’impostos per a Pimes S´estableix que es concedirà l’ajornament dels pagament dels deutes tributaris corresponents a totes les declaracions i autoliquidacions que…

Llegir més