10/2014- FACTURA ELECTRÒNICA

Circular informativa 10/14 FACTURA ELECTRÒNICA Els informem de les principals novetats de la Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, que serà d’aplicació a les factures emeses pels proveïdors de béns i serveis a les Administracions Públiques (AAPP): Aplicació Factures emeses pels proveïdors de béns…

9/2014- AUTÒNOMS: CANVI DE BASE

Circular informativa 9/14 Base de cotització del règim especial de treballadors autònoms Els comuniquem que, abans de l’1 de maig, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos atenent la seva edad. Si estan interessats en modificar la citada base…

8/2014- TRANSACCIONS AMB L’EXTERIOR

Circular informativa 8/14 Circular 4/2012 de 25 d’abril del Banc d’Espanya, sobre normes per a la comunicació per part dels residents espanyols de les transaccions econòmiques i els saldos d’actius i passius financers amb l’exterior Us volem recordar que en el BOE del 4 de maig de 2012 es va publicar la circular 4/2012, la…

7/2014- RENDA I PATRIMONI 2013

Circular informativa 7/14 Declaració de la renda i impost sobre el patrimoni 2013 El període de presentació de la declaració anual de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l’impost sobre el patrimoni comença el dia 5 de maig i acaba el 30 de juny. Tot seguit trobareu els límits i…

6/2014- IMPOSTOS 1r TRIMESTRE 2014

Circular informativa 6/14 Recordatori presentació impostos 1r trimestre 2014 Pel que fa a la presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al 1r trimestre del 2014, us recordem que el dia 22 d’abril és l’últim dia a Catalunya per presentar els impostos, pel que fa a la resta de l’Estat Espanyol l’últim dia és el 21…

5/2014- BÉNS A L’ESTRANGER

Circular informativa 5/14 Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger. MODEL 720 El termini de presentació de la declaració dels béns i drets situats a l’estranger, model 720, finalitza el dia 31 de març. És obligatori fer la seva presentació a través d’internet. Si desitgeu que fem la presentació de la declaració us…

4/2014- CÈNTIM SANITARI

Circular informativa 4/14 IMPORTANT!!! Devolució del cèntim sanitari L’any 2002 es va aprovar gravar determinats hidrocarburs, gasoil, gasolina, fuel i querosè amb l’impost de vendes minoristes de determinats hidrocarburs (IVMDH) que es destinaria a finançar la sanitat autonòmica. El tipus impositiu està format per dos subtipus: un d’estatal (un tipus fix a tot Espanya) i…

3/2014- OPERACIONS AMB TERCERS

Circular informativa 3/14 Assumpte: Declaració anual d’operacions amb tercers. MODEL 347 El termini de presentació de la declaració anual d’operacions amb tercers, model 347, d’un import superior a 3.005,06 euros (IVA inclòs) corresponents a l’exercici 2013 finalitza el 28 de febrer. És obligatòria la seva presentació a través d’internet. El subministrament de la informació serà…

2/2014- SINGLE EURO PAYEMENTS AREA

Circular informativa 2/14 SEPA: Single Euro Payements Area (zona única de pagaments en euros) Què és la SEPA? La SEPA (single euro payments area o zona única de pagaments en euros) neix amb objectiu de crear una sèrie d’instruments de pagament comuns que permetin agilitzar els pagaments i cobraments de la zona, a fi que…

1/2014- IMPOSTOS 4t TRIMESTRE 2013

Circular informativa 1/14 RECORDATORI PRESENTACIÓ IMPOSTOS 47 TRIMESTRE DEL 2014 Us recordem les dates dels terminis de presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al 4t trimestre del 2013: El dia 20 de gener és l’últim dia per presentar els impostos següents: Retencions i ingressos a compte de rendiments de treball, activitats econòmiques i professionals. Retencions…