Novetats

Jornada sobre SII

Més informació

Actualitat, breus

La reunió entre els representants sindicals i Hisenda conclou sense acord per a la pujada salarial

Fotografia: Diari del Treball

Els tres sindicats participants en la reunió (UGT, CC OO i CSIF) van amenaçar amb mobilitzacions si els empleats públics no recuperen el poder adquisitiu perdut durant la crisi. Les postures estan allunyades. La secretària d’Estat de Funció Pública ofereix una pujada inferior al 2% anual per al període 2018-2020, segons els sindicats. Un altre dels punts de la negociació és l’eliminació de la taxa de reposició -Substitucions per cada baixa-. En aquesta qüestió hi ha més possibilitat d’acord, segons admeten els sindicats.

El llistat de contribuents morosos amb Hisenda ha arribat als tribunals

La relació de deutors que el Fisc fa pública tots els anys no ha d’incloure a aquells contribuents que sol·licitin l’ajornament o fraccionament del pagament dels seus deutes i se’ls concedeixi amb posterioritat a la data de tall, però abans de la publicació de la llista. Igual que tampoc han d’aparèixer aquells que ingressin tot el deute abans de donar-se a conèixer el seu nom a la llista. Així ho ha confirmat la Sala del Contenciós-Administratiu de l’Audiència Nacional, en una sentència que és ferma. El director general de l’AEAT va sostenir que els deutes s’havien d’incloure en el llistat perquè tot i que s’havia sol·licitat l’ajornament, aquest no s’havia concedit a la data de referència de publicació.

La indústria farmacèutica espanyola està a favor que l’Administració Pública li posi un preu als seus fàrmacs en funció de l’eficàcia que ha tingut amb els pacients que l’han fet servir

Això és el que es coneix com a pagament per resultats, sempre que el sistema sanitari hagi abordat la transformació digital que necessita per conèixer totes les dades que envolten a cada malaltia.

Hisenda té controlades les activitats d’advocats i procuradors dels tres últims anys

Hisenda té controlades les activitats d’advocats i procuradors dels tres últims anysUn acord del gabinet tècnic del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) de l’20 de juliol passat respon favorablement a una petició formulada per l’AEAT en la qual se sol·licitava subministrar informació relativa a la participació d’advocats i procuradors en tots els procediments judicials durant els anys 2014, 2015 i 2016. El Consell accepta la petició en tots els seus termes menys en un: no considera pertinent que es faciliti també la identificació dels clients d’aquests professionals.

Font: Síntesi diària

Més notícies