Novetats

Circulars 2021

Covid-19, tota la informació

Breus

Valor de referència dels béns immobles

La llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal estableix un nou valor de referència per a béns immobles, que substituirà el valor real als efectes de determinar la base imposable en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en l’Impost sobre Successions i Donacions, i també en l’Impost sobre Patrimoni. (Podeu consultar resum detallat de les modificacions en l’enviament de l’2021.07.30)

Més info

Aprovat el Reial decret llei que recull l’acord aconseguit per reformar estructuralment el mercat laboral


La nova norma recupera la ultraactivitat indefinida. Es deroga la prevalença salarial del conveni d’empresa. Desapareix el contracte per obra o servei. Els contractes es presumeixen concertats per temps indefinit i es redueixen, per tant, les modalitats de contractació disponibles. Només hi haurà un contracte de durada determinada, que es podrà subscriure per circumstàncies de la producció o per substitució de la persona treballadora. Subcontractació. Un canvi fonamental és que sempre hi haurà un conveni col·lectiu sectorial aplicable, una qüestió decisiva ja que permet cobrir buits legals existents fins ara. S’opera un canvi de model respecte del contracte formatiu que tindrà dues modalitats: formació en alternança i obtenció de la pràctica professional. Redisseny dels desincentius als contractes de molt curta durada.

Cinc dies de quarentena pels positius de covid-19


El Consell Interterritorial estudiarà avui la possibilitat de rebaixar la quarantena dels contagiats per la Covid-19 fins als cinc dies, tal com va declarar ahir la portaveu del Govern i ministra de Política Territorial. Així mateix, aquesta mesura també es troba entre els plans d’algunes comunitats autònomes com és el cas de Madrid, Andalusia o Castella i Lleó.

La probabilitat d’insolvència


Arriba la nova ‘probabilitat d’insolvència’, oxigen per a empreses viables en dificultats. El projecte de llei introdueix els plans de reestructuració. És un instrument preconcursal per evitar o superar la insolvència, que possibilita l’actuació en un estadi previ al dels vigents instruments preconcursals. Es vol evitar l’estigma social associat al concurs i incrementar l’eficàcia del preconcurs. Es presumeix que contribuirà a descongestionar els jutjats. La introducció dels plans comporta la supressió dels actuals instruments preconcursals. En la seva regulació s’ha preservat el caràcter poc procedimental dels acords de refinançament i s’han incorporat elements que els atorguen més eficàcia que a aquests últims, com la possibilitat d’arrossegar classes dissidents, subjecta al compliment de salvaguardes per als creditors.


Els vehicles que emetin més de 120 grams de CO2 per quilòmetre passaran a pagar l’impost de matriculació a partir de l’1 de gener. Això és degut a la finalització de la moratòria aprovada pel Congrés dels Diputats. Aquesta mesura va anul·lar l’enduriment del gravamen que havia entrat en vigor al començament del 2021, just un moment en què les vendes de cotxes acusaven el cop de la pandèmia. Aquest enduriment de l’impost, si no hi ha hagut moratòria, hagués afectat més de 300.000 cotxes nous el 2021 les emissions dels quals es troben entre els 120 grams i els 140 grams de CO2. Una cosa que sí que passarà a partir de l’1 de gener, si es mantenen l’actual demanda de vehicles. Faconauto ha alertat que la fi de la moratòria suposarà un encariment entre 800 i 1.000 euros de mitjana per cada nou vehicle matriculat. La pujada afectarà, a més de les compres que s’efectuïn durant el 2022, la borsa de vehicles que s’han adquirit el 2021 i que els concessionaris no han pogut lliurar per culpa de la crisi de microxips.

La reforma laboral


El Consell de Ministres té previst aprovar avui el Reial decret de la reforma laboral pactada la setmana passada pel Govern, la patronal i els sindicats després de més d’un any de llargues negociacions. Aquesta nova norma entrarà en vigor immediatament, després de la seva publicació al BOE, però es tramitarà després com a projecte de llei al Parlament, on podria experimentar algun canvi. Una d’aquestes qüestions sobre les quals encara hi podria haver algun petit ajust es refereix a la figura del contracte fix-discontinu que serà completament reformulada legalment ia través de la qual els negociadors de la norma volen canalitzar molt l’actual ocupació temporal, segons fonts consultades . El cost en atur serà similar al temporal però que, per contra, la rescissió de contracte serà més cara i, sobretot, “els procediments administratius de contractació seran molt més complexos”.

Llista de morosos de l’ATE


La vuitena llista de morosos de l’Agència Tributària inclou un total de 7.277 deutors de més de 600.000 euros amb Hisenda el 31 d’agost del 2021, mentre que l’import global de deutes recollits al nou llistat arriba als 18.200 milions d’euros, segons fonts de l’Agència Tributària. De l’import total, més de 7.200 milions d’euros, el 40% del total, es correspon amb deutors en procés concursal (més de 2.176 deutors, el 30% del total) i, per tant, és deute afectat per un procés en què les possibilitats de cobrament efectiu dels deutes es troben limitades mentre duri el mateix procés concursal.

Informació en relació amb l’aplicació de la “tarifa plana” als autònoms societaris – Seguretat social

A finals del mes de juliol, el resum de sentències laborals de 24-07-2020, incloïa la sentència de Tribunal Suprem 1669/2020, de 3 de desembre de 2019, que estableix que el tenor de l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei 20/2007 aplicat en aquest cas, no impedeix reconèixer els beneficis previstos per aquest precepte (tarifa plana) a qui reuneix la condició de soci administrador únic d’una societat unipersonal de responsabilitat limitada i ha estat donat d’alta per primera vegada en el règim especial de treballadors per compte propi i autònoms de la Seguretat Social.

Més informació