Novetats

Jornada sobre SII

Més informació

Actualitat, breus

En la setena crean 6.154 societats mercantils, un 9,2% menys que en el mateix el meu 2016

El capital mitjà suscrit (65.636 euros) va sumar un 54,3% en taxa anual. El nombre de societats mercantils dissoltes a setembre és de 1.107, un 9.5% menys que en el mateix el 2016. D’aquestes, el 75.0% ho va fer voluntàriament, el 14.7% per fusió i el 10.3 Restant% per altres causes. Les comunitats amb major nombre de societats mercantils creades a la setena Comunitat de Madrid (1.563), Catalunya (1.015) i Andalusia (999). Atendiendo té societats mercantils dissoltes, les que presenten major nombre de la seva Comunitat de Madrid (383), Andalusia (162) i Comunitat Valenciana (89).

El salari mitjà mensual (de preus bruts) va ser de 1.878,1 euros l’any 2016

Això representa una disminució del 0,8% respecte a 2015, segons el decil d’empleats del principal exemple de l’Enquesta de Població Activa (EPA) facilitada per l’INE. El 40% dels assalariats va guanyar entre 1.229,3 i 2.137,5 euros el 2016. Un 30% va guanyar més de 2.137,5 euros i el restant 30% menys de 1.229,3 euros. Així, el 71,2% dels menors asalariats de 25 anys va rebre un sou mensualment inferior als 1.229,3 euros.

La CE ha regulat les mesures que protegerán la confidencialitat de la informació que una empresa decideix mantenir en secret com a avantatge competitiu enfront d’altres organitzacions

La Unió Europea posa les seves obligacions a les corporacions i els obligarà a afrontar els mecanismes necessaris per protegir tots els documents considerats confidencials i supraan realment una avantatge competitiva. Serà necessari per part de la companyia l’elaboració d’un protocol intern de protecció de secrets comercials “com a mesura última de reforç i la seva posterior integració amb el resta de polítiques corporatives existents en aquesta companyia”. La directiva europea sobre protecció del secret empresarial ha fet també cas a una de les peticions més habituals als sectors empresarials. La directiva va més enllà que “la protecció ha de mantenir-se en vigor després que hagi conclòs el procés processal i perquè la informació constitutiva del secret comercial no hagi passat ha estat de domini públic”.

La Comissió de Comerç Internacional dels Estats Units ha recomanat imposar aranzels de fins al 35% per a la importació de mòduls i panells solars

Aquest increment és per sota del que buscava Suniva, la companyia nord-americana que va mossegar la pols i presentar la proposta exigint l’aplicació de tarifes . No obstant això, el pla que arribarà a la taula del president va brindar un respir a la indústria en general.

Font: Síntesi diària

Més notícies