Novetats

Actualitat, breus

Reclamació i mediació professional

L’empresari o professional que no atengui en temps i forma correcta la reclamació d’un consumidor per a acudir a la mediació extrajudicial i l’obligui a acudir als tribunals amb advocat i procurador, serà condemnat en costes per conducta temerària. Així, s’estableix l’avantprojecte de Llei de Mediació, que actualment ultima el Ministeri de Justícia, que modificarà l’apartat 5 de l’article 32 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC). El termini perquè l’empresari o el professional ofereixin una resposta motivada de la seva falta d’atenció a la sol·licitud és de 60 dies, des del moment en què el consumidor realitza la seva reclamació per escrit.

Els guanys patrimonials no van a tancar un bon 2018

Així ho posa de manifest la Memòria Fiscal que acompanya els pressupostos generals de l’Estat per a 2019. S’hi recull l’evolució de diversos indicadors de 2018. Els guanys patrimonials, diu la Memòria, podien haver registrat un retrocés del 1,3% el 2018, trencant d’aquesta manera la trajectòria ascendent que se seguia des de fa sis anys. La dada és pitjor si s’analitza la part de guanys que s’obté amb la venda dels fons. S’estima, diuen, un descens del 12,6%, mentre que la resta de guanys pujaria un lleuger 0,2%. I el Ministeri d’Hisenda afegeix que aquestes variacions previstes per a 2018 es basten a la hipòtesi d’una forta desacceleració en l’increment dels reemborsaments de fons ja que ser preveu un augment de només el 5,3%, sorprenent després d’un 2017 en el que van pujar més d’un 37%. La caiguda dels guanys patrimonials troba també la seva explicació “en el comportament desfavorable dels mercats borsaris aquest any.

El nombre de turistes el 2018

El Govern xifra en 82.600.000 el nombre de turistes internacionals que va visitar Espanya el 2018, un 0,9% més, segons l’estimació de tancament de l’any elaborada sobre la informació de Turespaña. En relació a les dades d’ocupació, el sector turístic segueix representant un motor per a l’enfortiment de l’economia espanyola amb un increment proper als 100.000 nous llocs de treball. Igualment, la despesa mitjana per turista va experimentar entre gener i novembre de 2018 un creixement del 2,2% i va arribar als 1.082 euros per persona, segons les estadístiques d’EGATUR de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Així mateix, la despesa mitjana diària va arribar als 147 euros amb un increment del 6,4% respecte a 2017.

IPC, desembre del 2018

La taxa de variació anual de l’IPC al mes de desembre és del 1,2%, cinc dècimes inferior a la registrada el mes anterior. La taxa anual de la inflació subjacent es manté en el 0,9%. La variació mensual és del -0,4%. L’índex de preus de consum harmonitzat (IPCA) situa la seva taxa anual en el 1,2%, amb el que disminueix cinc dècimes respecte al mes de novembre.

Font: Síntesi diària

Més notícies