Novetats

Actualitat, breus

La taxa anual de l’IPC general al mes d’octubre és del 2,3%, la mateixa que la registrada el mes anterior

Els grups amb major influència positiva en el manteniment de la taxa anual són: Transport, amb una variació del 5,7%, set dècimes per sobre de la del mes anterior. Aquest comportament és conseqüència que els preus dels carburants i lubricants. Per la seva banda, els grups amb influència negativa que destaquen són: Habitatge, que baixa la seva variació anual més d’un punt i la situa en el 4,0%. Destaca en aquesta evolució la baixada dels preus de l’electricitat, davant l’augment de l’any anterior. La taxa anual de la inflació subjacent augmenta dues dècimes, fins al 1,0%. La variació mensual de l’índex general és del 0,9%.

El Govern català ha aprovat la supressió dels tipus reduïts de l’impost d’AJD aplicables a la signatura de préstecs hipotecaris

Amb aquesta mesura preveu ingressar 16,5 milions d’euros més. D’aquesta manera, el Govern busca “dotar de seguretat jurídica al tribut” i garanteix que les escriptures que formalitzin els crèdits amb garantia hipotecària tributaran al tipus general del 1,5%.

L’Executiu impulsarà la recuperació de les jubilacions forçoses per edat en el marc dels convenis col·lectius i establirà el registre obligatori dels horaris de treball per evitar abusos

També ha citat en aquest context la seva intenció de recuperar el valor de la negociació col·lectiva i reforçar la causalitat de la contractació temporal, així com l’anunciat desig del Govern de reduir el nombre de contractacions. En concret, serien essencialment tres els tipus de contractes: un indefinit, un de temporal i un altre de formació o relleu. De la mateixa manera ha apostat per reduir substancialment nombre de bonificacions i deduccions a la contractació, deixant només aquelles que afecten els col·lectius més vulnerables i necessitats.

RECLAMACIÓ PRESTACIONS MATERNITAT

El Tribunal Suprem ha declarat que les prestacions rebudes per maternitat estan exemptes de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Això permet que les persones beneficiàries puguin sol·licitar la devolució dels imports tributats.

El Tribunal considera que aquestes prestacions, rebudes de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, han de considerar-se incloses entre les rendes que la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques declara com exemptes.

Aquesta sentència permet que totes les persones beneficiàries d’aquestes prestacions durant els exercicis que no han prescrit (2014, 2015, 2016 i 2017) puguin sol·licitar la devolució de les quantitats tributades pels imports rebuts, atès que l’Agència Tributària no té previst la devolució d’ofici. Per qui va tenir fills el 2013 podrà reclamar la devolució d’ingressos indeguts de la part de la prestació que va cobrar l’any 2014.

Font: Síntesi diària

Més notícies