Novetats

Circulars 2021

Breus

Mesures registrals contra els béns d’oligarques russos

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei pel qual s’articula un sistema excepcional perquè els registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles puguin qualificar i donar publicitat als títols inscriptibles, facilitant que es faci efectiva la prohibició de disposar de béns inscrits a nom de persones físiques sancionades o persones interposades. Amb aquestes mesures complementàries d‟aplicació de les restriccions a Rússia aprovades per la Unió Europea, s‟eliminen possibles obstacles que impedeixin actuar contra oligarques russos que mantenen béns al nostre país, quan la titularitat d‟aquests béns l‟ostenten testaferros o persones interposades.

Limitació dels preus de les energies

La CE ha donat llum verda a l’anomenada “excepció ibèrica”, per limitar el preu del gas i així rebaixar de forma pràcticament imminent el rebut de la llum dels consumidors acollits a la tarifa regulada (PVPC) fins a un 20%, encara que tots els consumidors es veuran beneficiats daquest mecanisme a llarg termini. És un bon acord que ens protegeix davant de les turbulències, davant d’increments del preu del gas dels propers mesos”, va anunciar la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a Transició Ecològica. Així doncs, Espanya i Portugal podran limitar inicialment a 40 euros per megawatt hora, fet que suposa 10 euros més del proposat inicialment per Espanya i Portugal, el preu del gas i el carbó per a les centrals, des de Brussel·les obliguen que aquest límit s’incrementi de manera progressiva fins a assolir els 50 euros al final del període de 12 mesos en què estarà en vigor aquest acord, donant cobertura fins que finalitzi el proper hivern.

Tipus mínim del 15% a l’impost sobre societats per a les multinacionals

La reforma fiscal internacional que ha aprovat l’OCDE i que establirà un tipus mínim del 15% a l’impost sobre societats per a les multinacionals no supera les dificultats per a la seva implantació i s’endarrerirà, almenys, fins al 2024. A la Unió Europea, les negociacions segueixen encallades després del veto, per segona vegada, de Polònia. A més, la implantació a Suïssa requereix una reforma constitucional que obligarà a un referèndum públic, que no es farà fins a la segona meitat de l’any. Per part seva, als Estats Units, el president Joe Biden encara no té el vistiplau del congrés a la seva reforma fiscal, que inclou l’impost mínim que ell mateix va impulsar a la comunitat de l’OCDE.

PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE EN EL TREBALL

El Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en el treball és un document que recull les mesures preventives, el procediment i l’organització interna per actuar davant qualsevol cas d’assetjament laboral.
És de caràcter obligatori per a totes les empreses sigui quin sigui el seu número de treballadors, arran del Reial decret 901/2020 i RD/2020 sobre el Registre Salarial i l’elaboració del Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en el treball.
L’article 48.1 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, amb caràcter obligatori preveu l’existència d’un Protocol en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe a totes les empreses així com la seva implantació.

FESTES LABORALS A CATALUNYA 2022

L’any 2022 inclourà 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals.
Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022 les següents:

 • 1 de gener (Cap d’any), dissabte.
 • 6 de gener (Reis), dijous.
 • 15 d’abril (Divendres Sant), divendres.
 • 18 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), dilluns.
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada), dilluns.
 • 24 de juny (Sant Joan), divendres.
 • 15 d’agost (l’Assumpció), dilluns.
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), dimecres.
 • 1 de novembre (Tots Sants), dimarts.
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució), dimarts.
 • 8 de desembre (La Immaculada), dijous.
 • 26 de desembre (Sant Esteve), dilluns.
 • Festes locals 2022 (acord del Ple de 27/07/2021):
 • Dilluns 25 de juliol (Sant Jaume)
 • Dissabte 29 d’octubre (Sant Narcís)

Al territori d’Aran, d’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents en aquest territori, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d’Aran).

Més informació

INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL PROGRAMA KIT DIGITAL (BO DIGITAL)

El proper 15 de març s’inicia la 1a convocatòria del programa KIT DIGITAL. És un programa d’ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació per a la digitalització. L’import de la subvenció varia atenent el nombre d’empleats i s’atorguen per odre de sol·licitud.

Accés al programa KID DIGITAL

Foment de la contractació de joves en situació d’atur

Informació per sol·licitar els ajuts de contractació de persones joves (de 16 a 29 anys)

RESOLUCIÓ EMT/384/2022, de 10 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EMT/3861/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – Contractació de joves) (ref. BDNS 602997). Catalunya. DOGC 28/02/2022. ANNEX

Amb aquesta modificació, s’amplia la tipologia d’entitats que poden ser beneficiàries de la subvenció, afegint les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions previst a l’article 3 de la Resolució EMT/3861/2021.

El termini de presentació de sol·licituds s’amplia fins el dia 30 d’abril de 2022 a les 15.00 hores.

Més info

Valor de referència dels béns immobles

La llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal estableix un nou valor de referència per a béns immobles, que substituirà el valor real als efectes de determinar la base imposable en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en l’Impost sobre Successions i Donacions, i també en l’Impost sobre Patrimoni. (Podeu consultar resum detallat de les modificacions en l’enviament de l’2021.07.30)

Més info

Informació en relació amb l’aplicació de la “tarifa plana” als autònoms societaris – Seguretat social

A finals del mes de juliol, el resum de sentències laborals de 24-07-2020, incloïa la sentència de Tribunal Suprem 1669/2020, de 3 de desembre de 2019, que estableix que el tenor de l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei 20/2007 aplicat en aquest cas, no impedeix reconèixer els beneficis previstos per aquest precepte (tarifa plana) a qui reuneix la condició de soci administrador únic d’una societat unipersonal de responsabilitat limitada i ha estat donat d’alta per primera vegada en el règim especial de treballadors per compte propi i autònoms de la Seguretat Social.

Més informació