Novetats

Actualitat, breus

Els principals obstacles de les empreses: manca de talent i model de negoci

Els dos principals obstacles amb què es troben les empreses espanyoles a l’hora d’aplicar la intel·ligència artificial (IA) en els seus negocis, l’escassetat de talent i la falta d’un model de negoci clar, segons un informe elaborat per PwC en col·laboració amb Microsoft. Només un 11% de les companyies compta amb els professionals i les capacitats adequades per posar en marxa iniciatives en el camp de la IA. Altres dades que revela és que sis de cada deu empreses estan buscant de forma activa els perfils professionals necessaris. A l’escassetat de talent se sumen altres obstacles a l’hora d’apostar per la IA, com la falta d’un model de negoci que els permeti saber quin és el retorn de la inversió; les dificultats en la gestió del canvi cultural dins de l’empresa o l’absència d’un lideratge clar a l’hora d’impulsar aquest tipus d’iniciatives.

Els sous són l’única partida que no ha recuperat el nivell precrisi

L’estadística de l’INE mostra que, el 2017, la suma de tots els sous pagats a Espanya -incloent les cotitzacions- va pujar a 550.272.000, un 3,3% més. No obstant això, el pes dels salaris en el conjunt de l’economia va caure fins al 47,3% del PIB, el nivell més baix des de 1989. Dit d’una altra manera, la part de la riquesa del país que es destina a pagar nòmines se situa en el percentatge més baix dels últims 30 anys.

El Govern ha suprimit l’ajuda de 200 euros mensuals per a pensionistes propietaris d’un habitatge

Fotografia: El Periódico de Aragón

Aquesta retallada és justifica per afrontar el pagament de despeses de manteniment, comunitat o subministraments bàsics del text final del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, malgrat estar inclosa en el text inicial. Finalment, en el text definitiu el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 únicament es recull l’ajuda al lloguer per a persones majors de 65 anys, amb la qual es cobrirà fins a un 50% del preu de la renda, sempre que no sigui superior a 600 euros mensuals, però no es manté per als jubilats amb habitatge en propietat.

Efecte de l’entrada en vigor de la Mifid II

Impossibilitat que els particulars comprin alguns dels ETFs més líquids i barats del mercat, que coincideixen amb aquells que porten segell americà. Des de gener, els brokers s’han vist obligats a retirar dels seus supermercats els ETFs llistats a la borsa americana per un tema de regulació. Bàsicament, la normativa europea exigeix que tot ETF venut a un particular tingui un KID (un fulletó amb la informació bàsica del producte) en l’idioma del país en què es ven, però el problema està en el fet que els ETFs llistats a la borsa americana no es regeixen pel paraigua europeu (UCITS), sinó pel nord-americà (AIFMD) i, per tant, els emissors d’aquests productes no poden, per llei, crear aquest document.

Font: Síntesi diària

Més notícies