13/2020- Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors per compte pròpi o autònoms

Circular 13/20 · 30 de març de 2020 Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors per compte pròpi o autònoms Amb motiu de la publicació del RD llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, s’ha creat una prestació extraordinària por…

10/2020- QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN L’ÀMBIT FISCAL, COMPTABLE I MERCANTIL – COVID19

Circular 10/20 · 25 de març de 2020 RESUM DE LES PRINCIPALS QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN L’ÀMBIT FISCAL, COMPTABLE I MERCANTIL – COVID19 MESURES FISCALS I TRIBUTÀRIES 1. Ajornament de pagament d’impostos per a Pimes S´estableix que es concedirà l’ajornament dels pagament dels deutes tributaris corresponents a totes les declaracions i autoliquidacions que…

8/2020- Mesures laborals COVID-19

Circular 8/20 · 13 de març de 2020 Mesures laborals COVID-19 Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència de virus COVID-19. 1. A l’objecte de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball,…