8/2020- Mesures laborals COVID-19

Circular 8/20 · 13 de març de 2020 Mesures laborals COVID-19 Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència de virus COVID-19. 1. A l’objecte de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball,…