12/2020- NOU PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE OBLIGATORI

Circular 12/20 · 30 de març de 2020 per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials per reduir la mobilitat pel COVID-19 – RD-llei 10/2020 BOE 29-03-2020 Permís retribuït: Les persones treballadores per compte aliè que es trobin dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret-llei gaudiran d’un permís retribuït recuperable,…