Circular informativa 14/19 · 26 de setembre de 2019


INFORMATIVA: CALENDARI FESTES LABORALS ANY 2020 A CATALUNYA

Us fem arribar el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2020 a Catalunya, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), ordre TSF/116/2019:

Al territori d’Aran, d’acord amb el decret 152/1997, de 25 de juny, i el decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d’Aran).

Festes locals: cada municipi proposarà 2 festes locals, a més de las anteriors, de caràcter retribuït i no recuperable.

Nota: El calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que respecte al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Enllaç amb la circular publicada en el DOGC