Abans de l’1 de maig, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar…

>> Llegir la notificació completa