EDITORIAL

Preparant aquest editorial miro el que vam escriure l’any passat i no puc més que pensar en la inimaginable situació que ens estava a punt d’arribar. Ni les més tronades pel·lícules de grans catàstrofes de sèrie B ens havien manifestat cap cosa semblant a la que ens hem trobat. …

>> Llegir més

ESTALVI EN L’IRPF I EN L’IS

Com cada any, és el moment de planificar què es pot fer per tal d’aprofitar les possibilitats que queden per estalviar en la declaració de l’IRPF que presentarem el proper any.

Aportacions a plans de pensions

Les aportacions a plans de pensions i altres sistemes de previsió social (segurs, plans de previsió assegurats…) ofereixen avantatges fiscals, ja que les quantitats aportades durant l’exercici redueixen la base imposable de l’Impost, és a dir, l’import dels ingressos tributables, sent el límit màxim de la reducció la menor de les quantitats següents:

  • 8.000 euros
  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts durant l’exercici

A més de la reducció anterior, els contribuents els quals el seu cònjuge no obtingui rendiments del treball o d’activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros, podran reduir de la seva base imposable les aportacions realitzades durant l’exercici al pla de pensions del seu cònjuge, amb el límit de 2.500 euros anuals…

>> Llegir més

NADAL 2020, J. Carner

ANY JOSEP CARNER

Aquest 2020, enmig del desori viral i amb l’escàs ressò per al gran públic que sol fer-se de les efemèrides culturals, s’ha commemorat el cinquantè aniversari de la mort de Josep Carner i Puig-Oriol (1884-1970)

Per això, en acabar l’any, potser valgui la pena fer-se acompanyar pels versos de qui fou considerat “Príncep dels poetes”, quan la cultura tenia un valor significatiu real, per a la societat catalana…

>> Llegir més