EDITORIAL

Arriba el Nadal, arriba el final d’any… moment de reflexió, de punt d’anàlisi del que hem fet i punt de partida del que farem. Amb tot això, i de manera molt prosaica, no hem de perdre de vista que encara ens queda temps per poder mirar de racionalitzar la nostre càrrega tributària. És per aquest motiu que us fem arribar els nostres consells de cares a poder reduir la vostra tributació tant a nivell de l’impost de la renda com a nivell de l’impost sobre societats per a aquest exercici 2017.

>> Llegir més

CONSELLS PER PAGAR MENYS

Després de les novetats de la reforma fiscal per l’impost sobre la renda i de l’impost sobre societats de 2015 i 2016, durant aquest exercici 2017 no hi hagut grans canvis, però, abans no acabi l’any arriba l’hora de recapitular i decidir si s’anticipen determinades operacions o bé es retarden per a l’any vinent. Per aquest motiu, donem alguns consells, recomanacions i també advertències que s’han de tenir presents per tal d’assegurar un bon estalvi de la factura fiscal tant de les persones físiques com de les entitats jurídiques.

Si en el que portem de 2017 ha transmès algun element patrimonial i ha obtingut una plusvàlua per això, té fins a fins a finals d’any per rebaixar el cost de l’IRPF transmetent altres elements patrimonials amb pèrdues latents. Per contra, si ha transmès algun bé o dret i se li ha produït una pèrdua patrimonial, pot aprofitar-la per reduir la tributació del guany que materialitzi transmetent algun altre element del seu patrimoni amb plusvàlua.

>> Llegir més

CARTA DE NADAL

El poeta menorquí Ponç Pons (Alaior, 1956) escriu una profunda i sincera carta en vers al seu pare, quan s’acosta el Nadal, plena de records personals, de detalls senzills de vida íntima, que és una mostra d’amor intens i autèntic. Les paraules dels poetes ens ajuden a entrar en els racons més amagats de l’ànima, per això convé trobar uns minuts per llegir-los pausadament, enmig del tràfec quotidià, amb els ulls girats endins de la consciència, per retrobar-nos.

Els finals d’any, les festes nadalenques, són temps propicis a la introspecció, a la recerca en els sentiments que haurien de reconciliar-nos amb nosaltres mateixos.

>> Llegir més