En compliment d’allò que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que aquest lloc web i domini pertanyen a Assessoria Paredes SL, CIF B17424102, amb domicili social a la plaça Independència, núm. 10 (passatge Albéniz), 17001 Girona. Inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 741, llibre 0, full GI-14188.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB I APLICACIONS

En utilitzar aquest lloc web, les seves aplicacions i/o en comunicar-se electrònicament amb ASSESSORIA PAREDES SL a través del seu web www.aparedes.com www.aparedes.cat o www.aparedes.es es recullen i es tracten les dades personals que se sol·liciten a l’usuari. Les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal titularitat d’ASSESSORIA PAREDES SL, que serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’usuari.

L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats, que es regeix per aquesta política de privacitat.

La informació personal recollida dels clients registrats s’emmagatzema en una base de dades propietat d’ASSESSORIA PAREDES SL, que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix el Reglament de protecció de dades de caràcter personal, RGPD 2016/679, i la LOPD 3/2018, de 5 de desembre.
ASSESSORIA PAREDES SL, a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l’usuari de manera interna per donar-li a conèixer ofertes i promocions que pugui considerar del seu interès.

L’usuari accepta que les seves dades personals se cedeixin a altres empreses del grup ASSESSORIA PAREDES SL així com a altres amb qui conclogui acords de col·laboració, amb l’única finalitat d’una millor prestació del servei, respectant, en tots els casos, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal, així mateix, no comunicarà aquestes dades a tercers, excepte quan sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació amb ASSESSORIA PAREDES SL o prèvia autorització per part seva en particular.

En qualsevol cas, les seves dades seran tractades amb un nivell de protecció d’acord a les normes aplicables sobre protecció de dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

El responsable del tractament de les dades personals que l’usuari faciliti en accedir i utilitzar el lloc web i les aplicacions és ASSESSORIA PAREDES SL, amb domicili social a la plaça de la Independència, 10, baixos, passatge Albèniz, 17001-GIRONA.

La legitimació per al tractament és l’interès legítim d’ASSESSORIA PAREDES SL a mantenir la relació existent amb l’usuari i, si escau, el seu consentiment. Per tant, ASSESSORIA PAREDES LS recollirà i mantindrà les seves dades mentre la relació sigui vigent i, si escau, l’usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessàries per al fi per al qual van ser recollides i mentre no es cancel·lin definitivament, es conservaran de forma bloquejada.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades al web, mitjançant una comunicació escrita dirigida al domicili social d’ASSESSORIA PAREDES SL. Aquesta comunicació també es podrà fer mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: gdpr@aparedes.com.

L’usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat al lloc web o a les aplicacions a ASSESSORIA PAREDES SL, o a qualsevol tercer, mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’usuari.

POLÍTICA DE GALETES (COOKIES)
ASSESSORIA PAREDES SL, a través del seu web, utilitzarà galetes quan l’usuari navegui pel web de www.aparedes.com, www.aparedes.cat o www.aparedes.es. Les galetes s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les galetes, és possible que es reconeguin els usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes mitjançant la selecció d’aquesta opció en el seu programa navegador.