Circular- Editorial -9/18


EDITORIAL – abril de 2018


Tal com acostumem a fer cada any us fem arribar el nostre quadern de novetats per aquest exercici 2018.

Veureu que, a part de les novetats fiscals, laborals, de protecció de dades, legals i de comptabilitat i auditoria, incorporem altra informació que considerem d’interès per a l’activitat empresarial, ja que està subjecta a tot aquest tipus de legislació. Exemple d’això seria el procediment de recuperació de l’IVA per impagaments, com recuperar l’IVA suportat a l‘estranger i quins són els avantatges fiscals de les donacions. D’altra banda hem considerat d’interès fer esment a la transformació digital de les empreses.

Val a dir que, una vegada més, constatem el continu ofegament de normativa, d’obligacions i de requeriments tributaris que pateix, en aquests moments, qualsevol subjecte que estigui “dins el sistema”. En un país en el qual s’ha calculat que el 20% del PIB correspon a activitats no declarades, no seria més productiu (a més de més just) dedicar els esforços de les nostres administracions tributàries a la recerca d’aquest tipus d’activitat?

És dóna aquesta paradoxa, que l’activitat declarada és susceptible del continu bombardeig de requeriments tributaris que tendeixen a generar més quotes tributàries, no la “no declarada”… Així estem…

D’altra banda, seguim amb la nostra aposta de recerca de la màxima eficiència en el nostre treball. Les noves tecnologies ens ajuden a facilitar als nostres clients, no només l’emissió de la factura electrònica, sinó l’accés a la seva informació que tenim al nostre poder, facilitant-los d’aquesta manera més eficiència en el compliment de les seves obligacions.

Així mateix, hem iniciat el nostre projecte de transformació digital. És la nostra voluntat (també obligació) estar al capdavant de la revolució de l’eficiència i hem de tenir clar que aquesta és una aposta obligada per a tots nosaltres.

Aquesta fita, més la nostra clara aposta per a la internacionalització (des del 2013 formem part de GMN INTERNATIONAL, 15a associació mundial d’assessors i auditors de comptes i present a més de 75 països), ens manté en un continu moviment positiu.