Circular informativa 9/14


Base de cotització del règim especial de treballadors autònoms


Els comuniquem que, abans de l’1 de maig, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos atenent la seva edad.

Si estan interessats en modificar la citada base o quota (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’Incapacitat Temporal), els agrairem que ens ho facin saber amb la màxima antelació possible.

Adjuntem, a títol d’exemple, una escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 2014).


circular_9_2014


* 29,90% = 29,80% + 0,1% (per als autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat).

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que l’1 de gener de 2014 tinguin 47 anys d’edat i cotitzin en el RETA per una base inferior a 1.888,80 € mensuals, no podran escollir una base superior a 1.926,60 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2014.

Si es troben en aquest supòsit i desitjen canviar la situació els agrairíem que ens ho facin saber al més aviat possible. Totes aquestes modificaciones tindràn efectes a partir de l’1 de juliol de 2014.

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre despatx.