Circular 8/22 · 6 d’abril del 2022


Recordatori nou portal notificacions electròniques (DEHú)


Tal com ja us hem anat informant a través de circulars enviades, us recordem que des d’aquest dilluns el portal des d’on els usuaris podran gestionar les comunicacions i notificacions emeses pels diferents Organismes Emissors de les Administracions Públiques és la “Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú)
Us recomanem entrar al sistema per donar-vos d’alta i comprovar les vostres dades (per fer-ho és imprescindible el certificat electrònic). Les dades que podreu gestionar són:

  • Dades de contacte: per donar-vos d’alta en el sistema i indicar-hi els correus i/o mòbils on voleu rebre els avisos.
  • Notificacions: hi trobareu les que estan pendents de llegir així com les que ja s’hagin realitzat.
  • Comunicacions: hi trobareu tant les pendents de llegir com les que ja s’hagin llegit.

Així mateix, recomanem obrir les notificacions per saber el contingut des d’aquest portal, d’aquesta manera quedaran dintre el sistema i es podran consultar en cas necessari. Aprofitem per recordar-vos que en cas que rebutgeu una notificació, aquest fet no paralitza el procediment administratiu que hagin obert.
Així mateix, volem recordar-vos els portals que usen les diferents administracions:

  • Generalitat i ens locals catalans: les pengen en el portal e-NOTUM. Més informació
    (Recordeu que cal donar-se d’alta a cada administració amb la qual teniu relació)
  • Administracions i ens estatals: al portal DEHú. Més informació

Trobareu més informació a la pàgina de l’Agència Tributària: