Circular informativa 8/16


AUTÒNOMS 2016: CANVI DE BASE DE QUOTA I COBERTURA DE CONTINGÈNCIES


Us comuniquem que abans del 29 d’abril, teniu l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins els límits permesos atenent la vostra edat.

Adjuntem, a títol d’exemple, l’escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 2016).


circular_8_2016_taula


*29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (per als autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

Així mateix, us informem que els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2016, tinguin 47 anys d’edat i cotitzin en el RETA per una base inferior a 1.945,80 euros mensuals no podran escollir una base superior a 1.964,70 euros, llevat que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2016.

Totes aquestes modificacions tindran efectes a partir de l’1 de juliol de 2016. Si us trobeu en qualsevol d’aquests supòsits i desitgeu modificar la situació, us agrairíem que ens ho feu saber amb la màxima antelació possible.

Per a qualsevol aclariment o ampliació d’informació no dubteu en posar-se en contacte amb nosaltres.

Girona, 7 d’abril del 2016