Circular 6/21 · 1 d’abril del 2021


PRESENTACIÓ IMPOSTOS 1r TRIMESTRE DEL 2021

Pel que fa a la presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al 1r trimestre del 2020, us recordem que el dia 20 d’abril és l’últim dia per presentar els impostos següents:

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments de treball, activitats econòmiques i professionals.
  • Retencions de capital mobiliari.
  • Retencions de lloguers d’immobles urbans.
  • IVA i declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
  • Pagament fraccionat de renda.
  • Pagament a compte impost sobre societats.

Si desitgeu que els domiciliem nosaltres heu de fer-nos arribar, les dades necessàries. En cas contrari no podem responsabilitzar-nos de la seva presentació dins el termini previst, ni tampoc de les sancions que se’n derivin.
També volem recordar-vos que a la nostra pàgina web hi trobareu l’enllaç amb el calendari del contribuent 2021.