Circular 25/20 · 22 d’octubre de 2020


Comunicat de l’Agència Tributària de Catalunya


Des de l’Agència Tributària de Catalunya ens han fet arribar una petició per tal que fem difusió a tots els nostres clients de l’obligació de comunicar-los la vostra adreça electrònica o el vostre telèfon mòbil.
Aquesta obligació la tenen:

  • les persones jurídiques
  • les entitats sense personalitat jurídica
  • qui exerceixi una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria
  • qui representi un interessat obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració

La finalitat és que pugueu rebre l’avís que us enviaran quan pengin una notificació a la vostra bústia electrònica (a la qual hi podreu accedir exclusivament amb el certificat digital).
L’Agència Tributària de Catalunya ha habilitat un formulari (s’hi accedeix amb idCAT Mòbil o amb el certificat digital) per poder-vos donar d’alta i facilitar aquestes dades (més avall hi trobareu l’enllaç).
Recomanem comunicar aquestes dades ja que, a partir que l’Administració Tributària pengi una notificació a la vostra bústia electrònica constareu com a “notificat”, tant si us heu donat d’alta com si no ho heu fet, i això us pot comportar perjudicis pel transcurs dels terminis d’al·legació i/o pagament.
Adjuntem a aquest correu l’avís que hem rebut de l’Agència Tributària de Catalunya i l’enllaç de la seva pàgina web a la informació sobre les notificacions electròniques.

Si necessiteu qualsevol aclariment no dubteu a contactar amb nosaltres.