Circular 2/21 · 12 de gener del 2021


PRESENTACIÓ IMPOSTOS MENSUALS I 4T TRIMESTRE DEL 2020

Us recordem les dates dels terminis de presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al mes de desembre i al 4t trimestre del 2020:

 • El dia 20 de gener és l’últim dia per presentar els impostos següents:
  Retencions i ingressos a compte de rendiments de treball, activitats econòmiques i professionals.
  Retencions de capital mobiliari.
  Retencions de lloguers d’immobles urbans.
 • El dia 1 de febrer és l’últim dia per presentar els impostos següents:
  IVA, autoliquidació del període i resum anual, i declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
  Pagament fraccionat de renda.
 • El dia 1 de febrer és l’últim dia per presentar els impostos següents:
  Resums anuals de retencions.
  Resum anual de donatius.
  Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes.

Us recordem que a la nostra pàgina web hi trobareu l’enllaç al calendari del contribuent 2021.