Circular informativa 2/19 · 10 de gener del 2019


PRESENTACIÓ IMPOSTOS MENSUALS I 4T TRIMESTRE DEL 2018

Us recordem les dates dels terminis de presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al mes de desembre i al 4t trimestre del 2018:

 1. El dia 21 de gener és l’últim dia per presentar els impostos següents:
  • Retencions i ingressos a compte de rendiments de treball, activitats econòmiques i
   professionals.
  • Retencions de capital mobiliari.
  • Retencions de lloguers d’immobles urbans.
 2. El dia 30 de gener és l’últim dia per presentar els impostos següents:
  • IVA, autoliquidació del període i resum anual, i declaració recapitulativa d’operacions
   intracomunitàries.
  • Pagament fraccionat de renda.
 3. El dia 31 de gener és l’últim dia per presentar els impostos següents:
  • Resums anuals de retencions.
  • Resum anual de donatius.
  • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes.

Us recordem que a la nostra pàgina web hi trobareu l’enllaç al calendari del contribuent 2019. Esperem
les vostres indicacions i us saludem atentament.