Circular 20/20 · 25 de juny de 2020


CALENDARI FESTES LABORALS ANY 2021 A CATALUNYA

 


Us fem arribar el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2021 a Catalunya, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 17/06/20), ordre TSF/81/2020:

Al territori d’Aran, d’acord amb el decret 152/1997, de 25 de juny, i el decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 5 d’abril (Dilluns de Pascua Florida) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d’Aran).

Festes locals: cada municipi proposarà 2 festes locals, a més de las anteriors, de caràcter retribuït i no recuperable.

Nota: El calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que respecte al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Enllaç amb la circular publicada en el DOGC