Circular informativa 19/18 · 28 de setembre del 2018


RECORDATORI: PRESENTACIÓ IMPOSTOS 3r TRIMESTRE 2018

Pel que fa a la presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al 3r trimestre del 2018, us recordem que el dia 22 d’octubre és l’últim dia per presentar els impostos següents:

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments de treball, activitats econòmiques i professionals.
  • Retencions de capital mobiliari.
  • Retencions de llogues d’immobles urbans.
  • IVA i declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
  • Pagament fraccionat de renda

Si desitgeu que els domiciliem nosaltres heu de fer-nos arribar, el més aviat possible les dades necessàries. En cas contrari no podem responsabilitzar-nos de la seva presentació dins el termini previst, així com tampoc de les sancions que se’n derivin.