Circular informativa 16/18 · 14 de setembre del 2018


IMPOST ACTIVITAT ECONÒMIQUES (IAE): TERMINI PER A L’INGRÉS DE LES QUOTES

Us comuniquem que el termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) de l’exercici 2018, és del dia 17 de setembre al 20 de novembre del 2018, ambdós inclosos, atenent la Resolució del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), de 24 de maig del 2018 (BOE 08-06-2018).

Aquesta resolució estableix que el cobrament es farà a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que es fa arribar al contribuent.

Si no heu rebut el document d’ingrés o si l’heu extraviat, haureu de sol·licitar un duplicat a la delegació de l’Agència Tributària per efectuar el pagament.

Descarrega la informació aquí.