Circular informativa 16/14


Impost Activitats Econòmiques (IAE)
Modificació del termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) de l’exercici 2014

 

Pel que fa a la presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al 3r trimestre del 2014, us recordem que el dia 20 d’octubre és l’últim dia per presentar els impostos següents:

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments de treball, activitats econòmiques i professionals.
  • Retencions de capital mobiliari.
  • Retencions de lloguers d’immobles urbans.
  • IVA i declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
  • Pagament fraccionat de renda.

Si desitgeu que els domiciliem nosaltres heu de fer-nos arribar, al més aviat possible les dades necessàries. En cas contrari no podem responsabilitzar-nos de la seva presentació dins el termini previst, així com tampoc de les sancions que se’n derivin.

Us recordem que a la nostra pàgina web hi trobareu l’enllaç amb el calendari del contribuent 2014.

Esperem les vostres indicacions i us saludem atentament.