Circular informativa 15/18 · 7 d’Agost del 2018


CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER A L’ANY 2019

 

Recentment s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre TSF/134/2018, de 2 d’agost, amb la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2019 a Catalunya. Seran les següents:

Al territori d’Aran, d’acord amb el decret 152/1997, de 25 de juny, i el decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d’Aran).

Festes locals:
cada municipi proposarà 2 festes locals, a més de las anteriors, de caràcter retribuït i no recuperable.

Nota: El calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que respecte al còmput de terminis administratius a Catalunya.