Circular informativa 15/16


IMPOST ACTIVITAT ECONÒMIQUES (IAE): TERMINI INGRÉS QUOTESUs comuniquem que el termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) de l’exercici 2016, és del dia 15 de setembre fins al 21 de novembre del 2016, ambdós inclosos, atenent la Resolució del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de 10 de juny del 2016 (BOE 15/06/16).

Aquesta resolució estableix que el cobrament es farà a través de les entitats de crèdit col·laboradors en la recaptació amb el document d’ingrés que es fa arribar al contribuent.

Si no heu rebut el document d’ingrés o en cas que s’hagi extraviat, haureu de sol·licitar un duplicat a la delegació de l’Agència Tributària per efectuar el pagament.

Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte.

Girona, setembre del 2016

Enllaç a la informació:
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5801.pdf