Circular informativa 14/14


Autònoms 2014, canvi de base o quota


Us comuniquem que durant el mes d’octubre (abans de l’1 de novembre) teniu l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar dins dels límits permesos, atenent la vostra edat. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2015.

Adjuntem, a títol d’exemple, l’escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 2014):


circular_14_2014_taula* 29,90 % = 29,80 % + 0,10 % (per als autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat).

Així mateix, us recordem que la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà incrementar anualment i de forma automàtica la vostra base de cotització en el mateix percentatge que s’augmenti cada any les bases màximes de cotització en aquest règim especial, prèvia sol•licitud abans del dia 1 de novembre.

També us informem que podeu optar per la cobertura de les contingències professionals, accident de treball i malaltia professional, i de la protecció per cessament d’activitat abans de l’1 d’octubre (fins al 30 de setembre).

Si esteu interessat en modificar la base de cotització o quota, i/o optar per les cobertures esmentades, us agrairem que ens ho feu saber al més aviat possible.

Per qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Girona, 17 de setembre del 2014.