Circular 13/23 · 26 de juny del 2023


(dies en què l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) no podrà posar notificacions a l’adreça electrònica dels contribuents)


Com cada any, us recordem que tots els obligats tributaris que estan inclosos, amb caràcter obligat o voluntari, en el sistema d’adreça electrònica habilitada per rebre notificacions electròniques de l’AEAT, poden senyalar un màxim de 30 dies de cada any natural durant els quals l’AEAT no podrà posar notificacions a l’adreça electrònica habilitada per a aquest fi.

Us recomanem que durant els dies que teniu previst fer vacances i, atenent que durant aquests dies generalment no es comprova amb freqüència la bústia electrònica, sol·liciteu els DIES DE CORTESIA que ofereix l’AEAT per NO REBRE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES. Volem remarcar que, en cas de rebre una notificació, generalment es disposen de 10 dies hàbils per fer el recurs o escrit, en cas contrari l’AEAT procedeix a l’aplicació del procediment que ha iniciat amb la notificació.

Per accedir a la sol·licitud dels dies de cortesia (més avall hi trobareu l’enllaç), cal accedir a la pàgina de l’AEAT, a la mateixa pàgina d’inici hi trobareu “Totes les gestions” >> “Altres serveis” >> “Notificacions” >> “Notificacions” >> “Gestions destacades” >> “Totes les gestions” >> “Subscripció, sol·licituds i altres consultes” >> “Sol·licitar dies en què no s’emetran notificacions electròniques”.

Cal fer-ho amb una antelació mínima de 7 dies naturals al primer dia en què hagi de tenir efecte, així mateix, l’afectació és exclusiva a les notificacions que es podrien haver efectuat durant els dies senyalats.

Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte.

Enllaç a la pàgina de l’AEAT per a sol·licitar els dies (amb certificat electrònic)

Enllaç a la informació de la pàgina de l’AEAT