Circular 12/23 · 26 de juny del 2023


CALENDARI FESTES LABORALS ANY 2024 A CATALUNYA


Us fem arribar el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2024 a Catalunya, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8935 de 13 de juny del 2023, ordre EMT/153/2023, de 29 de maig), són:

Al territori d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d’Aran).
Festa recuperable: De les tretze festes n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener, l’1 d’abril, el 24 de juny i el 26 de desembre, que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.
Festes locals: cada municipi proposarà 2 festes locals, a més de las anteriors, de caràcter retribuït i no recuperable.
Nota: El calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Enllaç amb la circular publicada en el DOGC.