Circular informativa 12/19 · 2 de juliol de 2019


SOL·LICITUD DE DIES EN QUE L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT) NO PODRÀ POSAR NOTIFICACIONS A L’ADREÇA ELECTRÒNICA DELS CONTRIBUENTS

Com cada any, us recordem que tots els obligats tributaris que estan inclosos, amb caràcter obligat o voluntari, en el sistema d’adreça electrònica habilitada per rebre notificacions electròniques de l’AEAT, poden senyalar un màxim de 30 dies de cada any natural durant els quals l’AEAT no podrà posar notificacions a l’adreça electrònica habilitada per a aquest fi.

Us recomanem que durant els dies que teniu previst fer vacances, sol·liciteu NO REBRE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES, atenent que durant aquests dies generalment no es comprova amb freqüència la bústia electrònica. Volem remarcar que, en cas de rebre una notificació, generalment es disposen de 10 dies hàbils per fer el recurs o escrit, en cas contrari l’AEAT procedeix a l’aplicació del procediment que ha iniciat amb la notificació.

Més avall us facilitem l’enllaç a la pàgina web de l’AEAT de NO REBRE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES (pàgina agència tributària accedeixi directament campanyes notificacions). Cal fer-ho amb una antelació mínima de 7 dies naturals al primer dia en què hagi de tenir efecte, així mateix, l’afectació és exclusiva a les notificacions que es podrien haver efectuat durant els dies senyalats.

Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte.

Enllaç a la informació de la pàgina de l’AEAT

Enllaç a la pàgina de l’AEAT per a sol·licitar els dies (amb certificat electrònic)