Circular 1/23 · 3 de gener del 2023


Nou impost MEI | Ajuts persones físiques


Nou impost: MEI

A partir d’aquest 1 de gener de 2023 ja és d’aplicació el nou impost MEI (Mecanisme d’Equitat Inter-generacional – Llei 21/2021). Aquest, afectarà les empreses i totes les persones treballadores que estiguin donades d’alta a la Seguretat Social.
L’increment de cotització serà de 0,6 punts, seguint l’estructura actual de distribució entre empresa i treballador/a. D’aquesta manera, a les empreses els suposarà un increment del 0,5% sobre el que venen cotitzant fins ara i a les persones treballadores tindrà una afectació el 0,1%.

RDL 20/2022: ajut 200 euros

S’aprova una nova línia directa d’ajuts a persones físiques de baix nivell d’ingressos. S’estableix un abonament extraordinari de 200 euros de quantia i en pagament únic, a les persones físiques que durant l’exercici 2022 hagin realitzat una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o hagin estat beneficiaris de la prestació o subsidi per atur, sempre que en el 2022 haguessin percebut ingressos íntegres inferiors a 27.000,00 euros anuals i el patrimoni fos inferior a 75.000,00 euros anuals a 31 de desembre del 2022.