Novetats en comptabilitat i auditoria

RD 1/2021 de 12 de gener pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats aprovats pel Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre; i les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius aprovades pel Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre …

>> Llegir més

EDITORIAL

Després de dos anys complexos i de gran desgast per a tothom, i quan ja semblava que podríem anar retornant a una situació de certa estabilitat (necessària per a l’activitat humana, econòmica i social), ens veiem sorpresos per una guerra que no ens podíem esperar …

>> Llegir més

NOVETATS LABORALS

La limitació de la contractació temporal, la desaparició del contracte per obra i servei, la modificació dels contractes formatius com el contracte per l’obtenció de la pràctica professional i el contracte de formació en alternança i les noves mesures en matèria de negociació col·lectiva. Algunes d’aquestes mesures entren en vigor a partir del 30 de març de 2022 com els contractes fixos discontinus. De fet, a partir d’ara, la contractació es presumirà indefinida …

>> Llegir més

NOVETATS FISCALS

Tal com ja és habitual, al començament de l’exercici es fa necessari repassar les novetats en matèria tributària. Aquest any, les noves mesures fiscals, són conseqüència principalment de la publicació de la Llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l’Estat.
Repassarem, doncs, amb detall les novetats que tenim publicades i vigents, seguint la mateixa línia que els anys anteriors …

>> Llegir més