Una vegada més us fem arribar el nostre quadern anual de novetats fiscals. No deixa de ser curiós que cada any ens sigui més complicada la preparació: la profusió normativa juntament amb l’increment de la inflexibilitat tributària en la relació entre administrat-Agència Tributària ens porta a una situació de continu eslàlom entre allò que interpretem que la norma diu i allò que l’administració tributària diu que diu.

I això, a part dels canvis de criteri de l’Administració fets d’un dia per l’altre.

I aquest increment d’exigència legal, no només succeeix en el cas de normativa tributària, sinó també en tot aquell cos normatiu que afecta totes les empreses. Un exemple clar d’això és la normativa de l’anomenat compliance, normativa que instaura la possible responsabilitat penal per a les empreses, i que obliga, sí o sí, a la implantació de protocols de prevenció de les possibles situacions que poden arribar a generar un risc de delicte dins de l’empresa. Aquest és un camp que cal tenir en compte quant a la seva sensibilitat.

En la línia que ens hem marcat a Paredes Associats, continuem amb la recerca de la màxima eficiència en el desenvolupament del nostre treball i en la relació amb els nostres clients. Fruit d’aquest esforç, en les properes setmanes obrirem l’accés

telemàtic als nostres clients per accedir a la seva informació dels nostres arxius. També estem estudiant l’emissió de totes les nostres factures en format de factura electrònica: millorar l’eficiència en els recursos, aconseguir immediatesa i facilitar la gestió són les principals causes d’aquest plantejament.

L’evolució de la nostra tasca de suport als nostre clients ve clarament marcada pel final del model d’assessorament basat a formalitzar declaracions, aquest model és un model en clara decadència ja que només aporta un valor de caire “administratiu”. El model de futur que plantegem és el que es basa en la planificació a futur, el coneixement i l’aprofitament de la normativa per l’optimització a tots els seus nivells (sempre dins de l’escrupolós respecte per la normativa).

El fet de tenir una porta oberta al món (des del 2013 formem part de GMN INTERNATIONAL, 19a associació mundial d’assessors i auditors de comptes, present en més de 75 països), ens està ajudant a veure per on van anant les coses. El nostre compromís és el de ser útils als nostres clients buscant solucions, tant a les noves obligacions normatives i de gestió com als nous reptes geogràfics (en aquest moment el mercat és el món enter).
En fi, aquí estem.