Novetats

Actualitat, breus

Els clubs de futbol devien a Hisenda 218 milions d’euros i 31 milions a la Seguretat Social


Fotografia: diari Sport

Els clubs de futbol devien a Hisenda 218 milions d’euros i 31 milions a la Seguretat Social a finals de l’any passat, segons es desprèn d’un informe elaborat pel Tribunal de Comptes de fiscalització de les actuacions l’Administració Tributària i la Seguretat Social per el cobrament dels deutes contrets pels clubs de primera i segona divisió referit als anys 2010 a 2017. S’ha produït “una disminució rellevant i continuada del deute” entre els anys 2010 i 2017. La reducció arriba al 66%.

El percentatge dels ingressos familiars que es destinen al pagament de la hipoteca és ja del 30,3%

Sobrepassa, encara que lleugerament, aquest 30% de ràtio d’esforç que aconsella no superar el Banc d’Espanya. I, tot i així, la venda d’habitatges continua imparable. L’endeutament hipotecari s’ha incrementat un 3% durant el tercer trimestre en relació amb el segon, aconseguint un resultat mitjà de 125.592 euros. L’alça sobre el mateix trimestre de 2017 ha estat del 5,2%. Tot i la guerra hipotecària i les ofertes en hipoteques variables llançades per la banca, la contractació a tipus d’interès fix segueix guanyant client.

La taxa anual de l’IPC general al mes d’octubre és del 2,3%, la mateixa que la registrada el mes anterior

Els grups amb major influència positiva en el manteniment de la taxa anual són: Transport, amb una variació del 5,7%, set dècimes per sobre de la del mes anterior. Aquest comportament és conseqüència que els preus dels carburants i lubricants. Per la seva banda, els grups amb influència negativa que destaquen són: Habitatge, que baixa la seva variació anual més d’un punt i la situa en el 4,0%. Destaca en aquesta evolució la baixada dels preus de l’electricitat, davant l’augment de l’any anterior. La taxa anual de la inflació subjacent augmenta dues dècimes, fins al 1,0%. La variació mensual de l’índex general és del 0,9%.

El Govern català ha aprovat la supressió dels tipus reduïts de l’impost d’AJD aplicables a la signatura de préstecs hipotecaris

Amb aquesta mesura preveu ingressar 16,5 milions d’euros més. D’aquesta manera, el Govern busca “dotar de seguretat jurídica al tribut” i garanteix que les escriptures que formalitzin els crèdits amb garantia hipotecària tributaran al tipus general del 1,5%.

Font: Síntesi diària

Més notícies