Novetats

Actualitat, breus

L’AN rebutja que el permís laboral per matrimoni es degui estendre als treballadors amb altres tipus de vincles de convivència

En concret, declina que pugui aplicar-se, si no ho recull el conveni, a les treballadores i els treballadors que constitueixen parelles de fet o als nous models de convivència familiar continuada i de gènere diferent al de les unions matrimonials. La sentència, de 8 de gener de 2018, explica que, en l’assumpte estudiat, “la interpretació literal del precepte és clara, reconeixent un permís de quinze dies naturals en cas de matrimoni, havent d’aplicar el principi in claris non fit interpretatio, que obliga a rebutjar la interpretació del sindicat demandant. la representació dels treballadors insistia que vulnerava el principi d’igualtat que estableix l’art.14 de la Constitució Espanyola.

El preu de compra dels pisos a les grans ciutats alemanyes està sobrevalorat en un 35%

Aquesta sobrevaloració està molt per sobre del que justificarien els factors econòmics i demogràfics, segons adverteix un informe del Bundesbank, el banc central alemany. En el seu butlletí mensual de febrer, publicat avui, el Bundesbank va dir que els preus en el mercat immobiliari van seguir pujant el 2017, encara que no amb més força que en anys anteriors. A la resta de ciutats la sobrevaloració dels preus es va situar entre el 15 i el 30%. L’augment dels preus de compra també impulsa a l’alça els preus dels lloguers, que estan en el nivell més alt des de començaments dels anys 1990.

El diner físic està desapareixent a Suècia

Aquest fet es dona a favor dels sistemes de pagament digitals o targetes de crèdit. El Banc de Suècia, està elaborant un informe sobre les conseqüències que està tenint i valorant adoptar mesures per pal·liar els efectes negatius. “Si l’efectiu es redueix massa ràpid, serà difícil mantenir la infraestructura” per gestionar efectiu. Les autoritats estan preocupades perquè moltes persones no tenen accés als serveis digitals, especialment, la gent gran.

Nou llistat d’entitats en quarantena

La CNMV va crear un nou llistat d’entitats en quarantena, que sense ser considerades “xiringuitos financers” objecte d’advertència, recull firmes que no compten amb autorització per operar, ni figuren en el registre del supervisor del mercat. La llista inclou un bon nombre de companyies relacionades amb la negociació amb criptodivisas però també signatures de finançament col·lectiu, l’anomenat crowdlending. Es dóna la circumstància que la CNMV tot just fa un any i mig concedint llicències per a aquest nou sector, que amb prou feines han aconseguit dues desenes de societats, i ja s’assenyala la falta d’autorització de dues.

Font: Síntesi diària

Més notícies