Novetats

Circulars 2019

Covid-19, tota la informació

Breus

Convocatòria subvencions per contractació de persones majors de 45 anys


S’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria anticipada per a l’any 2021 per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball, Resolució SF/345/2020, de 23 de desembre, amb la finalitat d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d’ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d’atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s’hi.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC, subvencionarà contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya, d’acord amb les bases reguladores aprovades per l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 22 de novembre, i la convocatòria en qüestió.

La quantia a subvencionar vindrà determinada pel mòdul econòmic previst a la base 8 de l’annex 1 de l’Ordre de Bases TSF/133/2018, de 30 de juliol, en referència al Salari Mínim Interprofessional que s’estableixi per l’any 2021. L’import del mòdul s’establirà mitjançant Resolució de la Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La durada màxima subvencionable de cada contracte és de 12 mesos, tret que es tracti de la contractació d’una persona que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% que podrà ser fins a 18 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 20 de gener de 2021 i restarà obert fins al 20 de novembre de 2021 inclòs, i el termini d’execució dels contractes es correspon a contractes subscrits entre l’ 1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2021.

Rentabilitat del teletreball


Les aplicacions de teletreball i col·laboració viuen una època daurada, adoptades massivament i sent capaços de moure milers de milions d’euros. A el marge de tendències accelerades per la
pandèmia, l’economia mundial observa com arriba a la seva fi l’era de programari com a servei (SaaS) -programes que permeten als usuaris connectar-se a aplicacions basades en el núvol a través d’Internet i usarlas-. Per molt que faciliti la creació de serveis i productes a distància, ha deixat de ser diferencial i rendible a causa de la saturació de mercat, el que ha impulsat gairebé immediatament l’acostament a una tecnologia com la de la feina en remot. “Les compres de Slack i Wrike formen part de el progrés innovador que s’acosta en els propers 10 anys”.

Índex de Preus Industrials del 2020


La taxa anual de l’Índex de Preus Industrials (IPRI) general al mes de desembre és de l’- 1,4%, gairebé un punt i mig per sobre de la registrada al novembre. Per destí econòmic dels béns, els sectors industrials amb influència positiva en l’evolució de la taxa anual de l’IPRI general són: Energia, que augmenta la seva variació anual més de tres punts i mig. Béns intermedis, la taxa se situa en el 1,2%, més d’un punt per sobre de la de novembre. Destaca en aquest comportament l’increment dels preus de la Fabricació de productes químics bàsics, compostos nitrogenats, fertilitzants, plàstics i cautxú sintètic en formes primàries, enfront de la baixada registrada en el mateix mes del 2019. Per la seva banda, entre els sectors industrials amb influència negativa destaca: Béns de consum no durador, que presenta una variació de l’0,3%, cinc dècimes menys que la del mes anterior, a causa que els preus de l’i conservació de carn i elaboració de productes carnis descendeixen aquest mes , mentre que van pujar al desembre de 2019.

La indústria d’inversió està pressionant perquè les sicavs comptin amb un règim de transició, sense peatge fiscal


Això permetria traspassar els diners invertits en aquests vehicles en institucions d’inversió col·lectiva (IIC) domiciliades a Espanya, de manera que el volum patrimonial de 27.598.000 d’euros que manegen en l’actualitat -que representa el 9% dels actius sota gestió entre fons i societats d’inversió espanyols-, amb dades de finals del 2020, es quedin dins del mercat domèstic i es pugui mantenir l’economia d’escala que genera per a les firmes d’inversió nacionals. A més, els agradaria un període de permanència mínim per evitar fuites a mig termini.

Ela autònoms negocien amb el Govern


El Govern i les associacions de treballadors autònoms avancen en la negociació de la pròrroga d’ajudes per al col·lectiu destinades a pal·liar l’impacte que la pandèmia i les restriccions imposades. El paquet d’ajudes anirà fins el 31 de maig i l’Executiu es compromet a flexibilitzar les condicions d’accés al cessament extraordinari d’activitat. No obstant això, les associacions han reclamat reduir el llindar de pèrdua d’ingressos a justificar per accedir a aquesta prestació per cessament d’el 75% a l’50%. L’Executiu hauria acceptat que es pugui accedir a la prestació extraordinària sense haver-la cobrat al mes de març o que es millori la situació dels autònoms de temporada.

El canvi important de la tendència de la inflació general es produirà a partir de març


És llavors quan el BCE pot començar a sentir les pressions de certs sectors i el murmuri de l’mercat. La inflació porta mesos en terreny negatiu. Encara que l’economia euro seguirà lluny del seu PIB potencial, diversos factors que van a coincidir (reestructuració) en el temps poden generar una pujada intensa dels preus, que en principi serà temporal. Per ara, la inflació acumula cinc mesos consecutius en territori negatiu a la zona euro. A més, s’espera que al gener i febrer es mantingui feble, encara que potser aconsegueixi acostar-se a territori positiu. Amb el petroli per sobre de 55 dòlars, l’arribada de la recuperació econòmica (allà per la primavera-estiu), més l’alça de l’IVA alemany (es notarà sobretot en la segona meitat de l’any), la inflació podria superar el 2% per un temps.

Informació en relació amb l’aplicació de la “tarifa plana” als autònoms societaris – Seguretat social

A finals del mes de juliol, el resum de sentències laborals de 24-07-2020, incloïa la sentència de Tribunal Suprem 1669/2020, de 3 de desembre de 2019, que estableix que el tenor de l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei 20/2007 aplicat en aquest cas, no impedeix reconèixer els beneficis previstos per aquest precepte (tarifa plana) a qui reuneix la condició de soci administrador únic d’una societat unipersonal de responsabilitat limitada i ha estat donat d’alta per primera vegada en el règim especial de treballadors per compte propi i autònoms de la Seguretat Social.

Més informació
Més notícies