Novetats

Circulars 2019

Actualitat, breus

La CE planteja agrupar els núvols de diversos països i compartir dades en sectors clau


La Comissió Europea proposarà crear un gran núvol mitjançant l’agrupació i interconnexió de les plataformes virtuals, públiques i privades, d’emmagatzematge dels Vint per competir amb els EUA i la Xina. L’Executiu també planeja crear un “espai comú europeu” de dades per sectors clau, com a indústria o finances. Per a això, preveu invertir 1.600 milions d’euros, segons l’esborrany de l’estratègia sobre dades.

L’Agència Tributària no pot compensar les devolucions


L’Agència Tributària reconeix la seva impossibilitat de compensar d’ofici les devolucions que ha de hauria de remetre a les empreses en concurs pels deutes que aquestes tenen amb l’Administració tributària, en un informe publicat a través de la seva seu d’Internet. Aquest organisme basa la seva decisió en una resolució de Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), de 26 de febrer de 2019, dictada en recurs extraordinari d’alçada per a la unificació de criteri, en la qual estableix aquesta doctrina, que és d’obligat compliment per a la Administració Tributària.

Conveni sobre la informació continuada

L’Agència Tributària i el Consell General de l’Notariat han subscrit un conveni en virtut de el qual podrà accedir a la informació continguda a la base de dades de Titularitat Reial de l’Notariat, informació que per a Hisenda serà de “gran utilitat” per a la lluita contra el frau fiscal en relació amb la creació d’entramats societaris opacs amb fins fraudulents. De la mateixa manera, l’Agència Tributària podrà comptar també amb un subministrament diari d’informació de determinades operacions o grups d’operacions contingudes en l’Índex Únic Informatitzat Notarial, així com amb un accés telemàtic directe i individualitzat a l’Índex Únic, i es regula igualment la possibilitat d’efectuar requeriments específics d’informació al Notariat.

L’envelliment de la força laboral és un fet


I davant els problemes que es poden generar entre els treballadors més grans de 50 anys i amb poca formació, el Banc d’Espanya recomana que es busquin fórmules flexibles que permetin que segueixin en el mercat de treball. Suggereix que se’ls pugui reassignar tasques, ajustar horaris i salaris i, fins i tot, aplicar fórmules de jubilació que tinguin en compte aquesta realitat. O sigui, que per exemple es compatibilitzin aquestes reduccions amb la jubilació parcial. En ple debat sobre la reforma laboral, el supervisor posa el focus sobre aquesta urgència i la fixa com un eix prioritari.

Prevenció davant el blanqueig de capital


El Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de l’Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac) ha posat la seva lupa sobre els espanyols que s’acullen a el règim fiscal portuguès per a estrangers, conegut com visa daurada. El Sepblac estudiarà les rendes que es traslladen a país veí. El pla de l’organisme vol evitar la fuga de capitals obtinguts de manera irregular o sense fiscalitzar i els diners procedents d’activitats delictives. D’aquesta manera, augmenta la pressió sobre les persones amb rendiments alts perquè mantinguin la seva residència fiscal a Espanya i paguin els impostos al país. Els assessors reben una allau de consultes per la por a l’cop de destral fiscal. Hisenda controla on és el centre d’interessos de contribuent.

Font: AEDAF

Més notícies