Novetats

Circulars 2019

Covid-19, tota la informació

Breus

L’impacte del Covid-19


La pandèmia de coronavirus ha tingut un fort impacte en el teixit empresarial i tan sols el 15% de les companyies d’Espanya s’ha salvat del seu efecte. Així ho ha assegurat aquest dimarts el president de la Cambra de Comerç d’Espanya, en la presentació virtual de l’Enquesta sobre les implicacions de l’Covid-19 en el clima empresarial d’Espanya, realitzada per Sigma Dos per a aquest organisme. De l’enquesta, en la qual han participat 1.170 empreses des de febrer a l’10 de juliol, també es desprèn que la caiguda mitjana esperada de la facturació de les empreses és de l’55%. L’hostaleria és un cop el sector més afectat, amb una baixada de el 87,7%, seguit de el comerç, de l’62,1%.

Next Generation Europe


La mobilitat, la sanitat, les infraestructures i la cadena agroalimentària són els sectors que rebran més ajudes dels 140.000 milions d’euros que la UE atorgarà a Espanya en els pròxims sis anys, després de l’aprovació del programa de 750.000 milions, Next Generation Europe. Així ho ha assenyalat el secretari general d’Indústria. La crisi sanitària està passant una severa factura a la cadena agroalimentària, amb més de 30.000 empreses, que augura una caiguda de l’activitat aquest any que pot arribar a el 8% en la producció -acarició els 120.000 milions en 2019- i superar el 11% en les exportacions, destruint fins a 23.000 llocs de treball entre directes i indirectes, sobre un total de 0,5 milions.

Menys ERTO


La tornada a l’activitat redueix un 38% les prestacions per ERTO al mes de juny respecte al mes anterior, fins als 2.055 milions d’euros, segons les dades de l’SEPE del mes de juny. Un total de 2.840.735 persones afectades per ERTO van rebre una prestació en el mes de juny. Són 546.545 persones menys que les que constaven en el SEPE al mes anterior. Molts d’aquests treballadors van tornar ja a l’activitat abans que hagués acabat el mes. S’espera que la tendència a la baixa es mantingui al llarg de el temps per la progressiva incorporació a l’activitat dels treballadors en ERTO.

Aconseguit l’acord per crear un fons de recuperació de 750.000 milions amb què rellançar les economies del bloc comunitari


Espanya comptarà amb 140.000 milions d’el fons, 72.700 en ajudes directes. Aquest pla de reconstrucció, que estarà finançat per una emissió sense precedents de deute conjunt per part de la Comissió Europea i tindrà una durada de tres anys, se sumarà a un pressupost comunitari per al període 2021-2027 de 1,074 bilions d’euros. La major part de el fons de recuperació anirà dirigit als governs europeus per apuntalar les seves economies, però la resta es farà servir per reforçar el pressupost de diferents programes europeus. Aquestes dotacions, però, han estat objecte d’importants reduccions en les negociacions per poder ampliar les ajudes. Un dels programes més perjudicats és el Fons per a la Transició Justa. El pressupost addicional per a Desenvolupament Rural perd la meitat de la seva mida original, el programa europeu de R + D (Horitzó) només es beneficiaria de 5.000 milions d’el fons de recuperació. Desapareix el fons per incentivar inversions privades en empreses a través de l’BEI, que comptava amb un pressupost de 26.000 milions i buscava solucionar l’escàs marge fiscal d’alguns països com Espanya per recapitalitzar el seu teixit productiu.

Sancions per als morosos


El Congrés dels Diputats estudiarà aquest dimarts l’aprovació d’un règim sancionador per a empreses moroses que sobrepassin els terminis de pagament dels seus deutes amb multes de fins a 1 milió d’euros. La proposta sortirà a la palestra en la validació o rebuig de les esmenes a l’acord adoptat en la Comissió de Reconstrucció per adoptar mesures de cara a la recuperació després de la pandèmia. S’estudien multes lleus, de fins a 3.000 euros; greus, d’entre 3.001 i 100.000 euros; i molt greus, des de 100.001 fins a 1.000.000 d’euros. A més, es preveuen conseqüències en cas de reincidència d’infraccions molt greus per no poder contractar amb les entitats que integren el sector públic, no poder obtenir condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions regulades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre , general de subvencions. També, si es produeix la suspensió dels possibles préstecs que tingués dret a percebre de l’Institut de Crèdit Oficial o altres organismes o entitats públiques anàlogues, ni accés a nous crèdits o no poder beneficiar-se de deduccions vigents en l’impost de societats o en l’IRPF .

Font: AEDAF

Més notícies