Novetats

Actualitat, breus

El mercat laboral espanyol, un dels mercats menys flexibles de l’OCDE

La dualitat del mercat laboral espanyol no és l’únic element de rigidesa que impedeix el dinamisme desitjat tant en termes de creació de llocs de treball com de mobilitat entre els mateixos. L’elevat cost de les indemnitzacions per acomiadament també contribueix al fet que l’espanyol sigui un dels mercats menys flexibles de l’OCDE. Concretament, Espanya és el país d’entre els més desenvolupats que compta amb un major cost d’acomiadament per a treballadors amb més de 10 anys d’antiguitat a l’empresa, amb indemnitzacions que freguen les 30 setmanes de salari (28,6 setmanes concretament), és dir superiors a 200 dies de remuneració.

L’evolució de l’entorn laboral intensifica el fenomen de l’absentisme

Cada dia a Espanya hi ha 263.000 persones que no van al seu lloc de treball malgrat no estar de baixa. La xifra, basada en un estudi de Randstad que fa referència a l’últim trimestre de 2018, suposa un problema per a la productivitat de les empreses. “A més del cost econòmic, l’absència del treballador en el seu lloc implica l’omissió o la reassignació de les seves tasques, la qual cosa pot generar una sobrecàrrega per als altres treballadors o una disminució de la qualitat de la feina”. “I sembla clar que el absentisme no és aliè al progressiu augment dels riscos psicosocials i l’estrès laboral i dels trastorns musculoesquelètics d’una societat cada vegada més digital, més envellida i que ha normalitzat la incorporació de la dona al món laboral “, conclou.

Deteriorament macroeconòmic global

El governador del Banc d’Espanya ha advertit del deteriorament macroeconòmic global, que segueix patint el “llegat de la crisi”, amb “altes taxes d’atur i nivells persistents d’endeutament”, pel que ha demanat la creació d’una agència d’inversió europea amb capacitat per emetre bons. Segons la seva opinió, una altra “prioritat” és un Mercat de Capitals “ben desenvolupat i integrat a la UE”, i un sector financer “veritablement transfronterer”, el que permetria als agents econòmics suavitzar les crisis nacionals asimètriques a través d’un canal de crèdit enfortit. En la seva opinió, una capacitat fiscal comú a la zona euro podria contribuir a abordar les crisis asimètriques específiques de cada país i a l’estabilització macroeconòmica.

Registre horari laboral

Tres mesos després de l’entrada en vigor del registre horari seva implantació avança, tot i que persisteixen dubtes sobre quina és la millor manera de mesurar el temps de treball i des de la Inspecció de Treball, que encara no ha imposat sancions, denuncien la manca de recursos per poder controlar el compliment de la norma. El registre s’ha anat implantant en aquests tres mesos en moltes empreses i s’han signat acords, i tot i que persisteixen els dubtes sobre la millor fórmula per fer-ho, hi ha processos de negociació encara oberts i dificultats en alguns col·lectius, coincideixen les fonts empresarials consultades.

Font: Síntesi diària

Més notícies