LA UNIÓ EUROPEA APROVA UNA NOVA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES: MÉS PROTECCIÓ EN L’ERA DIGITAL


El mes de desembre passat el Parlament Europeu va donar el vistiplau per dotar la Unió Europea (UE) d’una nova llei de protecció de dades.

Amb aquesta reforma es vol permetre que els ciutadans i les empreses europees es beneficiïn dels avantatges de l’economia digital. Per això, la nova normativa, a més de modernitzar els principis generals, també vol oferir un reglament harmonitzat per a tots els estats membres de la UE. D’aquesta manera, s’estableixen normes comunes per garantir que les dades personals gaudeixin d’un nivell elevat de protecció a qualsevol part de la UE.

També s’han previst normes específiques per a la transferència de dades personals fora de la UE, ja que es vol garantir la millor protecció possible quan les dades s’hagin d’exportar a l’estranger.

Un dels objectius de la reforma és que els ciutadans tinguin el control de les seves dades, de manera que es reconeix el dret a tots els ciutadans de reclamar que s’esborri la seva informació personal d’internet. També s’introduirà la “portabilitat de dades” amb la finalitat que els usuaris puguin sol·licitar l’extracció de les seves dades personals d’una xarxa social i traslladar-les a una altra.

Per altra banda, les empreses no podran compartir ni es podran intercanviar dades d’usuaris o consumidors sense la seva autorització, serà necessari el consentiment explícit. Però podran reduir les seves càrregues ja que l’obligació de notificació prèvia a l’autoritat supervisora s’eliminarà.

A més, neixen unes obligacions i responsabilitats per a qui processi les dades, entre altres, haurà de sol·licitar el consentiment exprés de l’usuari per poder processar-les. També serà responsabilitat i obligació de qui processi dades notificar a l’autoritat nacional de control qualsevol indici de violació de dades.

És prudent remarcar que les sancions es podran traduir en multes importants per a totes aquelles accions que hagin infringit el reglament europeu.