Madrid, 15/04/2024.- La Cambra de Comerç d’Espanya ha modificat els criteris d’admissió del programa Mentoring i Suport a la Internacionalització per ampliar el nombre de pimes que es podran acollir a les ajudes per millorar-ne la presència exterior.

En el cas de la línia de certificació, es rebaixa fins a 300.000 euros la facturació exigida a les pimes per poder sol·licitar ajuts de fins a 20.000 euros per a l’obtenció dels certificats necessaris per exportar fora de la Unió Europea. El termini de sol·licitud estarà obert fins al 31 de maig.

Pel que fa a la línia de mentoring, la facturació exigida a les pimes es redueix fins a 4 milions d’euros. En aquest cas, podran optar a ajuts de fins a 27.000 euros per posar en marxa un pla d’internacionalització prèviament definit de la mà d’un mentor d’una gran empresa. El termini de sol·licitud acaba el 30 d’abril.

Engegat per la Cambra d’Espanya, com a col·laboradora de la Secretaria d’Estat de Comerç i finançat pels Fons Next Generation a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el programa Mentoring i Suport a la Internacionalització pretén impulsar l’expansió i la consolidació de pimes exportadores, així com facilitar-los l’obertura de nous mercats o millorar posicionament als seus mercats forans habituals.

Línia de Mentoring Internacional

La línia d’ajuts de Mentoring Internacional cerca potenciar la presència exterior de les pimes amb el suport de grans empreses internacionalitzades, a través de la figura del mentor internacional. Les empreses beneficiàries han de tenir consideració de pime, ser exportadores, facturar més de 4 milions d’euros i disposar de producte, servei o marca pròpia.

Un cop comprovades les condicions exigides a les pimes beneficiàries, s’activa el pla amb la redefinició de l’estratègia internacional de la pime i l’elaboració d’un pla d’acció gràcies a l’ajuda d’un mentor. Els mentors són perfils directius de grans empreses amb activitat exterior, que acompanyen la pime en tot el procés. La durada màxima del servei de mentorització és de 2 mesos, i durant aquest temps, mentor i pime revisen tots els aspectes d’internacionalització de l’empresa, els seus mercats i clients prioritaris, així com la situació actual, les perspectives i les necessitats. A continuació, es definirà conjuntament l’estratègia i l’anàlisi de les possibles inversions en accions d’internacionalització, d’acord amb els cinc blocs de despesa del programa. Finalment, l’empresa presentarà al mentor el Pla d’Acció i procediran a fer una anàlisi conjunta abans de la seva validació.

En arribar a la segona fase, les pimes podran rebre un ajut de 27.000 euros, sobre un pressupost màxim elegible de 33.750, per executar actuacions del Pla d’Acció Internacional definit amb el mentor en cinc possibles àmbits:

 • Capacitació directiva o formació especialitzada dels departaments implicats en la internacionalització.
 • Consultoria especialitzada per al desenvolupament del pla dacció.
 • Promoció internacional que abasta les despeses de promoció, difusió i publicitat als mercats objecte del pla d’acció.
 • Implantació comercial, contemplant la realització destudis de viabilitat, despeses dassessorament jurídic i fiscal necessaris per a la implantació en destinació.

Les empreses que vulguin col·laborar en el programa com a mentores, hauran d’enviar la seva sol·licitud d’adhesió al Catàleg de Mentors a través de l’anunci d’“Adhesió al catàleg de Mentors” publicat per la Cambra d’Espanya a la seva seu electrònica, i complir quatre requisits: ser gran empresa (250 treballadors o més), facturar més de 50 milions d’euros, tenir activitat internacional, i posar a disposició del programa bons de 15 hores de personal directiu amb més de 5 anys d’experiència al camp internacional. La Cambra d’Espanya preseleccionarà la pime beneficiària i farà les assignacions en funció de la disponibilitat del mentor de la gran empresa.

Línia de Certificació

La línia de “Certificació Internacional” pretén ajudar les pimes en l’obtenció de les certificacions per a la comercialització internacional dels seus productes o serveis fora de la Unió Europea. L’ajut per empresa és de 20.000 euros, sobre un pressupost màxim de 25.000, i les despeses finançables són:

 • Consultoria associada a la certificació.
 • Costos d’enviament, devolució i/o destrucció de mostres.
 • Cost dels assaigs de laboratori (a Espanya oa la destinació)
 • Emissió de la certificació/homologació.
 • Cost de realització d auditories.
 • Cost de renovació/manteniment de certificats, si bé tindran caràcter prioritari pel que fa a suport, certificacions de primer any.
 • Traducció i legalització de documents

Per sol·licitar el finançament, l’empresa ha de tenir la consideració de pime, superar els 300.000 euros de facturació, ser una empresa exportadora i tenir un producte, servei o marca pròpia.

Les ajudes són compatibles entre si, sempre que les pimes compleixin tots els requisits poden optar i ser receptores de totes dues. La Cambra d’Espanya ha habilitat una web des de la qual es pot obtenir tota la informació i sol·licitar els ajuts:

Línia de Mentoring
Línia de Certificació