10/2020- QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN L’ÀMBIT FISCAL, COMPTABLE I MERCANTIL – COVID19

Circular 10/20 · 25 de març de 2020 RESUM DE LES PRINCIPALS QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN L’ÀMBIT FISCAL, COMPTABLE I MERCANTIL – COVID19 MESURES FISCALS I TRIBUTÀRIES 1. Ajornament de pagament d’impostos per a Pimes S´estableix que es concedirà l’ajornament dels pagament dels deutes tributaris corresponents a totes les declaracions i autoliquidacions que…

Details

8/2020- Mesures laborals COVID-19

Circular 8/20 · 13 de març de 2020 Mesures laborals COVID-19 Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència de virus COVID-19. 1. A l’objecte de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball,…

Details

EDITORIAL, març 2020

EDITORIAL, març 2020 Com és habitual us fem arribar la nostra circular de novetats fiscals, comptables i d’auditoria, mercantils, laborals i de protecció de dades. La creixent profusió normativa fa que cada any ens sigui més complicat decidir el seu contingut. Estem en un temps en què la “normativització”, l’excés de normativa (no només d’àmbit…

Details

7/2020- NOVETATS PER A L’ANY 2020

EDITORIAL Com és habitual us fem arribar la nostra circular de novetats fiscals, comptables i d’auditoria, mercantils, laborals i de protecció de dades. La creixent profusió normativa fa que cada any ens sigui més complicat decidir el seu contingut. Estem en un temps en què la “normativització”, l’excés de normativa (no només d’àmbit fiscal, mercantil…

Details

5/2020- IMPOST SOBRE EL VALOT AFEGIT

Circular 5/20 · 24 de febrer de 2020 IMPOST SOBRE EL VALOT AFEGIT Operacions intracomunitàries El passat dia 1 de gener van entrar en vigor, a nivell comunitari, un conjunt de novetats importants amb la finalitat d’establir un sistema definitiu d’IVA en les operacions intracomunitàries (Directiva UE 2018/1910). Les modificacions es refereixen a l’exempció intracomunitària…

Details