Us fem arribar informació publicada per l’Agència Tributària referent a la sol∙licitud o renovació de certificats FNMT‐RCM de persona jurídica i entitats sense personalitat jurídica: El proper dia 1 de juliol …

>> Llegir la notificació completa