Us informem que des de la pàgina web de l’AEAT es poden consultar les novetats següents: “Subscripció d’avisos de notificacions”. El 13 d’octubre es va publicar a la seu electrònica la Resolució de …

>> Llegir la notificació completa
NOVETATS AEAT CONSULTABLES VIA WEB

Pel que fa a la presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al 3r trimestre del 2016, us recordem que el dia 20 d’octubre és l’últim dia per presentar els impostos següents: …

>> Llegir la notificació completa
PRESENTACIÓ IMPOSTOS 3er TRIMESTRE

L’Ordre aprova el nou model de diligència d’actuació dels Inspectors de Treball i Seguretat Social i els Subinspectors Laborals en les seves visites en el centres de treball o en la comprovació per …

>> Llegir la notificació completa
ELIMINACIÓ LLIBRE DE VISITES

Us comuniquem que el termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) de l’exercici 2016, és del dia 15 de setembre fins al …

>> Llegir la notificació completa
IAE: TERMINI INGRÉS QUOTES

Us comuniquem que abans de l’1 de novembre teniu l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins els límits permesos …

>> Llegir la notificació completa
AUTÒMOMS 2017: QUOTA I COBERTURES

Tots els obligats tributaris que estan inclosos, amb caràcter obligat o voluntari, en el sistema d’adreça electrònica habilitada per rebre notificacions electròniques de l’AEAT, poden senyalar …

>> Llegir la notificació completa
SOL·LICITUD NO NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Pel que fa a la presentació d’impostos a l’administració d’Hisenda corresponents al 2n trimestre del 2016, us recordem que el dia 20 de juliol és l’últim dia per presentar els impostos següents: …

>> Llegir la notificació completa
IMPOSTOS 2n TRIMESTRE DEL 2016

Us fem arribar informació publicada per l’Agència Tributària referent a la sol∙licitud o renovació de certificats FNMT‐RCM de persona jurídica i entitats sense personalitat jurídica: El proper dia 1 de juliol …

>> Llegir la notificació completa
SOL·LICITUD I RENOVACIÓ FNMT‐RCM

El passat 6 de juny es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017. Les festes laborals …

>> Llegir la notificació completa
FESTES LABORALS A CATALUNYA

El període de presentació de la declaració anual de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l’impost sobre el patrimoni acabarà el dia 30 de juny. Tot seguit trobareu els límits i la …

>> Llegir la notificació completa
RENDA I PATRIMONI 2015