Rosa Moreno

DEPARTAMENT LABORAL

Rosa Prats

DEPARTAMENT FISCAL

Jordi Arderiu

SOCI

Enric Paredes

SOCI DIRECTOR

Miquel Sitjà

DEPARTAMENT COMPTABLE

Joan Manel Balastegui

DEPARTAMENT FISCAL

Xavier Canet

DEPARTAMENT LABORAL

Cati Verdaguer

SECRETÀRIA DE DIRECCIÓ

Efraïm Costa

DEPARTAMENT FISCAL I LABORAL

Francesc Xicola

SUPORT ADMINISTRATIU